Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Παραγωγικής Διαδικασίας Φαρμακευτικού Προϊόντος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Transfer Technology and Manufacturing Process of Pharmaceutical Product
Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Παραγωγικής Διαδικασίας Φαρμακευτικού Προϊόντος

Δήμου, Παναγιώτης

Σταυρόπουλος, Φώτης
Δάρας, Τρύφων

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή της διαδικασίας Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και η λεπτομερής αναφορά μέσω της εξέτασης εισαγωγής ενός φαρμακευτικού σκευάσματος σε φαρμακοβιομηχανία. Οι προσδοκίες μεταφοράς τεχνολογίας διαφέρουν κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Η μελέτη περίπτωσης αναφέρεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας από μια μονάδα αποστολής σε μια μονάδα λήψης υποθέτοντας ότι όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη μιας μεταφοράς είναι επαρκείς για να επιτρέπουν τη μεταφορά των διαδικασιών φαρμακευτικών ουσιών, προϊόντων και αναλυτικών μεθόδων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.
The purpose of this thesis is to analyze the process of the technology transfer in general and to study a case study of a pharmaceutical product transfer in a pharmaceutical company. Thesis is based both on literature, for which a detailed reference is cited at the end, as well as in experimental results derived from the case study as well as the statistical evaluation of them by using the MINITAB.
Περιέχει : 19 πίνακες, 52 εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Παραγωγική
Διαδικασία
Φαρμακευτικό
Technology
Τεχνογνωσίας
Transfer
Process
Μεταφορά
Pharmaceutical
Manufacturing

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-10T09:57:33Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
148
5*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.