Ηλεκτρονική Μάθηση γλώσσας προγραμματισμού Python με λειτουργίες διόρθωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Learning Python Programming Online
Ηλεκτρονική Μάθηση γλώσσας προγραμματισμού Python με λειτουργίες διόρθωσης

Πιπερίδη, Σοφία Άννα

Σακκόπουλος, Ευάγγελος
Βερύκειος, Βασίλειος

This thesis concerns the development, the original development of a system for automated support for the training and teaching of planned languages ​​based on technological standards for open, modern and asynchronous education. The purpose is to implement appropriate hardware for learning through the hands of programming activities in a web environment that helps in automated grading and automated code assessment written in Python programming language. The solution to be proposed should include a user-friendly graphical user interface that adapts dynamically to the user.
σελίδα 19: πίνακας με τα IDE, σελίδα 20: εικόνα από το eclipse, σελίδα 22: εικόνα από το PyCharm, σελίδα 23: εικόνα από το Visual Studio, σελίδα 24: εικόνα από το Thonny, σελίδα 29: εικόνα με την αρχιτεκτονική του συστήματος, σελίδα 30: εικόνα με το σχήμα της βάσης, σελίδα 32: εικόνα με το σχήμα Execute Python, σελίδα 33: εικόνα με το use case diagram, σελίδα 34: activity diagram, σελίδες 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49: Sequence Diagrams, σελίδα 50: εικόνα με ένα mysql query, σελίδα 51: εικόνα μεθόδου της Java, σελίδα 52: εικόνα με κώδικα σε Angular 4, σελίδες 54, 55, 56, 57, 58: εικόνες από την υλοποίηση του προγράμματος.
Η εργασία αυτή αφορά τη σχεδίαση, πρωτότυπη ανάπτυξη συστήματος για την αυτοματοποιημένη υποστήριξη της εκπαίδευσης και διδασκαλίας γλωσσών προγραμματισμού που θα βασίζεται σε τεχνολογικά πρότυπα για ανοικτή, σύγχρονη και ασύγχρονη εκμάθηση. Στόχος είναι να υλοποιηθεί κατάλληλο υλικό για την εκμάθηση μέσω hands on programming activities σε ένα web περιβάλλον το οποίο να βοηθά στην αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση και αυτοματοποιημένη αξιολόγηση κώδικα που είναι γραμμένος σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Η λύση που θα προταθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον που θα προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με το χρήστη.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

thonny
python
Διαγράμματα δραστηριοτήτων (Activity Diagrams)
hands on labs
IDE
pydev
javascript
eclipse
visual studio
database
ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
Sequence Diagram
java spring boot
IDLE
pycharm
mysql
html
διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (use case)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-10T10:55:59Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
8
61*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.