"Generations Υ και Ζ και το Μουσείο ως χώρος έκφρασης, συμμετοχής και κοινωνικής εμπλοκής, στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών και της Κοινωνικής Δικτύωσης. Μια συγκριτική μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης."

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
"Generations Υ και Ζ και το Μουσείο ως χώρος έκφρασης, συμμετοχής και κοινωνικής εμπλοκής, στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών και της Κοινωνικής Δικτύωσης. Μια συγκριτική μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης."

ΒΟΥΛΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Το Μουσείο του 21ου αιώνα εξελίσσεται σε χώρο μάθησης, έκφρασης, διάδρασης. Μετατρέπεται σε ένα χώρο που διεκδικεί την ενεργή συμμετοχή του νεανικού κοινού, επιθυμεί να γίνει πόλος έλξης για διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες και προκαλέσει τον διάλογο με τον χώρο, τους ανθρώπους και τα αντικείμενα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης και κατανόησης της σχέσης των νέων, που ανήκουν στις γενιές Y και Ζ, με τα μουσεία, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη εξοικείωση τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις, το Διαδίκτυο και την εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ως πρώτη μελέτη περίπτωσης διερευνήθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, ένα μουσείο με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, μεγάλη επισκεψιμότητα. Παρουσιάστηκαν η επικοινωνιακή και εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και οι δράσεις εν γένει, που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί, προκειμένου να εκπληρώσει τον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό του ρόλο ως μουσείο στη υπηρεσία του κοινού, ως μουσείο που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και προβλέπει τις ανάγκες κάθε επισκέπτη. Ως δεύτερη μελέτη περίπτωσης διερευνήθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ως ο πολιτιστικός εκείνος χώρος που συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Είναι ένας χώρος που αρέσει στους νέους κάθε ηλικίας, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν με νέες εφαρμογές, καινοτομεί και πρωτοπορεί και πάνω από όλα παραμένει τμήμα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια ποσοτική έρευνα, που διερευνά τάσεις και μοντέλα συμπεριφοράς που διέπουν την σχέση των νέων που εκπροσωπούν τη γενιά Υ με τα μουσεία .
The 21st Century Museum evolves into a place of learning, expression, interaction. It is transformed into an area that aspires to the active participation of the youth, wishes to become a pole of attraction for different age and social groups and arouses dialogue with space, people and objects. In the context of this work, an attempt was made to approach and understand the relationship of Y and Z generations with museums, given their great familiarity with technological developments, the Internet and the widespread use of social media. The first case study the London Natural History Museum is a museum with worldwide recognition, and visitor influx. The communication and educational policy and the experiential activities are designed and implemented in order to fulfill its social, educational and entertainment role as a museum serving the public, as a museum that respects the peculiarities and anticipates the needs of each visitor. As a second case study, the Museum of Natural History of Crete was approached as the cultural area that is directly related to education and culture. It is a place that attracts young people of all ages, takes advantage of the new technologies and the possibilities they offer with new applications, innovates and pioneers and above all remains part of an educational institution. The paper concludes with a quantitative research that explores trends and patterns of behavior that govern the relationship of young people who represent Y generation with museums.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κοινωνική Δικτύωση
κοινωνική εμπλοκή
Νέες Τεχνολογίες
Μουσείο
Generations
συμμετοχή

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T08:47:19Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
17
119*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)