Προδιαγραφές μορφής και εμφάνισης ενός MOOC

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Specifications of format and appearance of a MOOC
Προδιαγραφές μορφής και εμφάνισης ενός MOOC

Νεοφώτιστος, Βασίλειος

Σπανακά, Αδαμαντία
Στυλιαράς, Γεώργιος

Περιέχει: πίνακες, σχήματα, εικόνες.
Η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών όπως είναι φυσικό επηρέασε τη φιλοσοφία και κυρίως τη δομή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων. Μέθοδοι και τεχνικές παιδαγωγικής προσέγγισης προσαρμόστηκαν και εφαρμόστηκαν ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και να προσφέρουν στην εκπαίδευση μια νέα μαθησιακή διαδικασία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα MOOCs. Τα συγκεκριμένα μαθήματα αποτελούν το βασικό πυλώνα παροχής εκπαίδευσης από απόσταση και ταυτόχρονα στρατηγική εκπαιδευτικού σχεδιασμού και εφαρμογής μεγάλων πανεπιστημίων και επενδυτών ανά την υφήλιο. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα «παράθυρο» προσέγγισης τους, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, μελέτης του σχεδιασμού και των παροχών τους καθώς και αξιολόγησης τριών διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η εισροή μαζικών εγγραφών εκπαιδευόμενων που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα από έγκυρα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς καταδεικνύει τη σημαντικότητα του εγχειρήματος. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχοντας ως στόχο την προσέλκυση όσον το δυνατόν περισσοτέρων εκπαιδευόμενων παρέχουν προγράμματα και υπηρεσίες τα οποία στοχεύουν στην πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, εξαλείφοντας ταυτόχρονα προβλήματα που αφορούν την απρόσκοπτη πορεία των εκπαιδευόμενων, την ταυτοποίηση τους και την αξιοπιστία των διαδικασιών που αποφέρουν πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης ή ακόμη και εξειδίκευσης. Η έρευνα κατέδειξε ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα αναπτύσσεται συνεχώς, βελτιώνοντας σε μεγάλο ποσοστό τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από τις πλατφόρμες MOOCs έχοντας ως στόχο τη σταδιακή απορρόφηση του μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού που ενεργοποιείται και συμμετέχει συνειδητά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
The rapid growth of digital technologies has had an impact on the philosophy and, mainly, on the structure of long distance adult education/training. Methods and techniques of pedagogic approach have been adapted and applied in an effort to fully exploit ICT tools and offer education a new learning process, the MOOC learning programs. MOOCs constitute the basic axis of long distance educational provision and, at the same time, the strategy of educational planning and implementation of large universities. The current research aims to approach MOOCs through bibliographic review, study of their design and provisions and an evaluation of three different educational programs. The massive influx of trainee registrations who wish to take advantage of the educational programs on offer by prestigious universities and educational organizations stands proof of the seriousness of the attempt. Setting the attraction of as many trainees as possible as an aim, educational institutions offer programs and services which are tailor-made to trainees' educational needs, eliminating, at the same time, problems referring to their unencumbered progress, their identification and the reliability of the processes offered by successful attendance certificates or even specialization. The research has shown that the specific undertaking is continuously developing, improving significantly the educational programs and services offered via MOOCs and setting the gradual absorption of the highest number of the population engaging and actively participating in long distance education as an aim.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

MOOC
ΤΠΕ
εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ICT
distance learning

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:54:22Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
135
5*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.