Μορφές λογοκρισίας στην εγχώρια παραγωγή θεατρικών παραστάσεων από το 2009 έως το 2017

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Forms of censorship in the local production of theatrical performances from 2009 until nowdays
Μορφές λογοκρισίας στην εγχώρια παραγωγή θεατρικών παραστάσεων από το 2009 έως το 2017

Πετρουλή, Νικολίτσα

Κουντούρη, Φανή
Μπαλτζής, Αλέξανδρος
Νικολαϊδου, Αφροδίτη

This paper presents an attempt to imprint the contemporary form of censorship in theatrical production in Greece. More specifically, this paper elaborates the reasons why a theatrical performance is censured in a liberal, European- oriented country like Greece during the first decades of the 21st century.
Περιέχει εικόνες
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία απόπειρα καταγραφής της σύγχρονης μορφής λογοκρισίας στη θεατρική παραγωγή στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι αιτίες για τις οποίες λογοκρίνεται μία θεατρική παράσταση σε μία φιλελεύθερη χώρα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό όπως η Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Cultural communication
Self-censorship
Αυτολογοκρισία
Censorship
Λογοκρισία
Πολιτιστική επικοινωνία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-11T10:11:32Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

5
95
54*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)