δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τα κόμικς στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό
Comics in distance learning material

Ρηγογιάννης, Δημήτριος

Λιοναράκης, Αντώνιος
Σπανακά, Αδαμαντία
Αναστασιάδης, Παναγιώτης

Τα κόμικς ως μια σύγχρονη μορφή οπτικού γραμματισμού μπορούν να προσδώσουν «πολυμορφικότητα» στο υλικό και την επικοινωνία σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που επιτυγχάνεται εξ αποστάσεως. Και αυτό γιατί σαν «πολυτροπικό» κείμενο, λόγος και εικόνα διαπλέκονται ώστε ο αποδέκτης να χρησιμοποιεί ποικίλες αισθήσεις για τη κατανόησή του. Το σκίτσο ή το κείμενο στα «μπαλονάκια» απαιτούν πολλαπλές αναγνώσεις για να κατανοηθούν ενώ το «διάκενο» μεταξύ των βινιετών εμπλέκει δημιουργικά τον αναγνώστη αφήνοντας στη φαντασία του την εξέλιξη της πλοκής. Τα κόμικς στην εκπαίδευση χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, σταδιακά όσο προχωρούν οι βαθμίδες η χρήση τους εγκαταλείπεται ενώ στη τριτοβάθμια εκπαίδευση η εκπαιδευτική χρήση τους σπανίζει. Κι όμως, θα μπορούσε στα χέρια του δημιουργού του εκπαιδευτικού υλικού να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη πορεία για την επίτευξη της μάθησης. Αυτό αποδεικνύεται και από τις απόψεις των συμμετεχόντων σε μια ομάδα εστίασης που οργανώθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Η «με το χέρι» δημιουργία κόμικς, με τη βοήθεια της ιχνογράφισης αποδείχθηκε δημοφιλής ενώ η θεματολογία και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εικονογραφηγήματα εκθιάθηκε από το σύνολο των εμπλεκομένων στη συνεδρία αυτή.
Comics as a modern form of visual literacy can give "polymorphism" to material and communication in a distance learning process. This is because "multimodal" text, speech and image are intertwined so that the recipient uses a variety of senses to understand. The sketch or text in "balloons" requires multiple readings to understand, while the "gap" between the vignettes creatively engages the reader leaving the plot to its imagination. Comics in education are largely used to teach foreign languages, gradually as the stages progress, their use is abandoned while in higher education their educational use is scarce. However, it could be in the hands of the author of the training material to be an effective tool on the path to learning. This is evidenced by the views of the participants in a focus group organized for the purposes of this paper. The "manual" creation of comics, with the help of painting, proved to be popular, while the themes and techniques used by modern pictorials were presented by all the participants in this session.
Εικόνες, σκίτσα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κόμικς
πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό
χιούμορ
εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ενεργητική αλληλεπίδραση
δραστηριότητες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:49:24Z
2017-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

67
1
115*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.