Η Οπτική Αντίληψη, το Φως και ο Χώρος μέσα από τα μάτια των παιδιών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Visual Perception, Light and Space in Childhood
Η Οπτική Αντίληψη, το Φως και ο Χώρος μέσα από τα μάτια των παιδιών

Κοντοθάνου, Ειρήνη

Ποταμιάνος, Ιάκωβος
Ζερεφός, Στυλιανός
Ποταμιάνος , Ιάκωβος

Η εργασία αυτή αποτελεί μία προσέγγιση της έννοιας της Οπτικής Αντίληψης και της συμβολή του Φωτός σε αυτήν. Μέσω της κατανόησης του τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά όταν κοιτάζουν γύρω τους και σε συνδυασμό με τα στάδια ανάπτυξής τους, θα διεξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν στο σχεδιασμό χώρων για παιδιά, ώστε ο χώρος να συμβάλλει στη μετέπειτα ανάπτυξη του παιδιού.
This study is an attempt to approach the concept of Visual Perception during childhood, to explore what children perceive when they look around them. The stages of child development will be mentioned and the perceptual process will be taken into consideration at each stage, along with child's relationship with urban space so that conclusions of the essay can contribute to the design of spaces for children.
Περιέχει 1 πίνακα και 51 εικόνες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φως
Στάδια ανάπτυξης παιδιού
Stages of child development
Light
Visual Perception
Οπτική Αντίληψη
Χώροι για παιδιά
Spaces for children

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-30
2017-10-16T09:01:35Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
67
5*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)