Η Οπτική Αντίληψη, το Φως και ο Χώρος μέσα από τα μάτια των παιδιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Visual Perception, Light and Space in Childhood
Η Οπτική Αντίληψη, το Φως και ο Χώρος μέσα από τα μάτια των παιδιών

Κοντοθάνου, Ειρήνη

Ποταμιάνος, Ιάκωβος
Ζερεφός, Στυλιανός
Ποταμιάνος , Ιάκωβος

Η εργασία αυτή αποτελεί μία προσέγγιση της έννοιας της Οπτικής Αντίληψης και της συμβολή του Φωτός σε αυτήν. Μέσω της κατανόησης του τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά όταν κοιτάζουν γύρω τους και σε συνδυασμό με τα στάδια ανάπτυξής τους, θα διεξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν στο σχεδιασμό χώρων για παιδιά, ώστε ο χώρος να συμβάλλει στη μετέπειτα ανάπτυξη του παιδιού.
This study is an attempt to approach the concept of Visual Perception during childhood, to explore what children perceive when they look around them. The stages of child development will be mentioned and the perceptual process will be taken into consideration at each stage, along with child's relationship with urban space so that conclusions of the essay can contribute to the design of spaces for children.
Περιέχει 1 πίνακα και 51 εικόνες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φως
Στάδια ανάπτυξης παιδιού
Stages of child development
Light
Visual Perception
Οπτική Αντίληψη
Χώροι για παιδιά
Spaces for children

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-16T09:01:35Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
67
5*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.