Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία της Διασποράς από το 1917 μέχρι σήμερα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The Russian Orthodox Church Outside Russia from 1917 until today
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία της Διασποράς από το 1917 μέχρι σήμερα

Μαντάλης, Σάββας

Λόης, Γεώργιος Νεκτάριος
Δεσπότης, Σωτήριος

The formation and the historical way of the Russian Orthodox Church Outside Russia, after the October Revolution in Russia until today, her administrative structure, her attidute towards the Moscow Patriarchate, her relationships with the other autocephalous Churches, her relations with the Genuine Orthodox Christians (“old-calendarists”) of Greece. Her reconciliation with the Moscow Patriarchate. Her internal disputes and conflicts.
Περιέχει εικόνες
Η διαμόρφωση και η ιστορική πορεία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς έπειτα από την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία μέχρι σήμερα. Η διοικητική της οργάνωση, η στάση της ως προς την επίσημη Εκκλησία της Ρωσίας, οι σχέσεις της με τις άλλες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, η σχέση της με τους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς («παλαιοημερολογίτες») της Ελλάδος. Η επανασύνδεσή της με το Πατριαρχείο Μόσχας. Οι εσωτερικές έριδες και διενέξεις της.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ROCOR
Πατριαρχείο Μόσχας
ΡΟΕΔ
Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί
Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς
Moscow Patriarchate
Russian Orthodox Church Outside Russia
Genuine Orthodox Christians
Oldcalendarists
ΓΟΧ
Παλαιοημερολογίτες
GOC
ROCA

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-16T09:17:44Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
206
30*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)