δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιστήμη και Θρησκεία στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση
Science and Religion in the Orthodox Christian Tradition

Μέξα, Θεοδώρα

Βλαχάκης , Γεώργιος
Κατσιαμπούρα, Γιάννα
Σκορδούλης , Κωνσταντίνος

In this study, we sought the Orthodox perspective about the knowledge of nature, as presented in biblical and patristic texts. The Christian Fathers, erudite and open minded, used pagan philosophy to educate christian believers and to confront heresy, as well as scientific knowledge to facilitate human life. However, Orthodox dogma gives priority to the knowledge of God, which leads to the communion with God. Thus, the study of nature is considered as an important step that leads to the awareness of God. These two kinds of knowledge are strictly placed in hierarchy, setting the boundaries between science and Orthodox religion.
Στην παρούσα εργασία αναζητήθηκε σε βιβλικά και πατερικά κείμενα, η Ορθόδοξη διδασκαλία για τη γνώση της φύσης, που συνιστά την επιστήμη. Οι Πατέρες, πολυμαθείς και ανοιχτόμυαλοι, χρησιμοποίησαν την αρχαία φιλοσοφία για την παιδεία των πιστών και την αντιμετώπιση των αιρέσεων, αλλά και την επιστημονική γνώση της εποχής τους για τις ανάγκες του βίου. Ωστόσο, προτεραιότητα στην Ορθόδοξη διδασκαλία έχει η γνώση του Θεού που οδηγεί σε κοινωνία με το Θεό. Έτσι η γνώση της φύσης θεωρείται το σκαλοπάτι που οδηγεί στη γνώση του Θεού (διττή γνώση). Οι δύο γνώσεις ιεραρχούνται και θέτουν τα όρια ανάμεσα στην επιστήμη και την Ορθοδοξία.
Περιέχει εικόνες και σύμβολα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φυσικές επιστήμες, θρησκεία, θεολογία, Ορθοδοξία, Πατέρες της Εκκλησίας, Βυζάντιο, σύγχρονη Ελλάδα, σχέση Επιστήμης-Ορθοδοξίας, πίστη και επιστήμη, φυσική γνώση, θύραθεν γνώση, άνωθεν γνώση, υπερφυσική γνώση, κοσμική σοφία
Science, religion, theology, Orthodox faith, Fathers of the Church, Byzantium, modern Greek state, Science-Orthodoxy relations, faith and science, secular knowledge, divine knowledge, true knowledge


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T09:23:48Z
2017-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
123
54*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.