δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δημιουργία Διαδραστικού Ηλεκτρονικού Βιβλίου
Creation of an Interactive E-book

Χρυσοβέργης, Ιωάννης

Λάσκαρη, Ζωή
Φλώρος, Ανδρέας

περιέχει: εικόνες
Today in the digital age where we live many of the things we use, we cease to perform them by conventional methods, so is the book. The simple conventional book turns into a digital one giving many more benefits to the reader. That is why many companies are now in the digital publishing industry, which has the effect of creating e-books with many different developments. So there are a lot of tools to be able to create an e-book from something simple to something very complex. E-books are no longer a simple digital version of the book, but many of them offer advanced interactivity. Much of the responsibility lies with children's books, where, to become more and more entertaining and to be able to love and approach children, there are more and more modern and evolving trends. Through motion, voice, and image sensors there are books that create an even better imagined world, offering more experience to the reader.
Σήμερα στην ψηφιακή εποχή όπου ζούμε πολλά από τα πράγματα που χρησιμοποιούμε παύουμε να τα εκτελούμε με συμβατικούς τρόπους, το ίδιο ισχύει και με το βιβλίο. Το απλό συμβατικό βιβλίο μετατρέπεται σε ψηφιακό δίνοντας πολλές περισσότερες παροχές στον αναγνώστη. Για το λόγο αυτό πολλές εταιρείες βρίσκονται πλέον στον κλάδο των ψηφιακών εκδόσεων κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων με πολλές διαφορετικές επεκτάσεις. Έτσι παρέχονται και παρά πολλά εργαλεία για να μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, από κάτι απλό μέχρι κάτι πολύ σύνθετο. Τα ηλεκτρονικά βιβλία πλέον δεν είναι μια απλή ψηφιακή έκδοση του έντυπου βιβλίου αλλά πολλά από αυτά παρέχουν δυνατότητες προηγμένης διάδρασης. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτό φέρουν τα παιδικά βιβλία, όπου για να γίνουν όλο και πιο διασκεδαστικά και να μπορέσουν τα παιδιά να τα αγαπήσουν και να έρθουν πιο κοντά με αυτά παρατηρούνται όλο και πιο σύγχρονες και εξελιγμένες τάσεις. Μέσω αισθητήρων κίνησης, φωνής, εικόνας υπάρχουν βιβλία που δημιουργούν έναν ακόμα καλύτερα φτιαγμένο φανταστικά κόσμο, παρέχοντας πολλές περισσότερες εμπειρίες στον αναγνώστη.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διάδραση
Ηλεκτρονικό Βιβλίο
Παιδικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:29:10Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

189
3
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.