Συνάφειες και διαφορές μεταξύ της Βυζαντινής και της Νεοπλατωνικής σκέ-ψης αναφορικά με την έννοια του Κάλλους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συνάφειες και διαφορές μεταξύ της Βυζαντινής και της Νεοπλατωνικής σκέ-ψης αναφορικά με την έννοια του Κάλλους

Λεμονιά Αντ. Μπαστιάνου

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2017
2017-10-17T05:01:07Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.