Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για ιδιωτικά φαρμακεία στην Ε.Ε. Η περίπτωση των υπηρεσιών νέφους με την χρήση της εφαρμογής OpenX.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
An innovative business model of retail EU pharmacy software. The case of cloud services with the use of OpenX platform.
Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για ιδιωτικά φαρμακεία στην Ε.Ε. Η περίπτωση των υπηρεσιών νέφους με την χρήση της εφαρμογής OpenX.

Efstathiou, Dimosthenis

Mihiotis, Athanassios
Artikis, Panagiotis
Bekiaris, Michalis

Μελετάται μια καινοτόμος εφαρμογή νέφους για τα τον χώρο του φαρμακείου. Η βασική πρόταση αξίας έχει να κάνει με την αύξηση της διασύνδεσης των φαρμακείων, με στόχο την συλλογή δεδομένων λιανικής πώλησης, την επίτευξη συναλλαγών φαρμακείων-προμηθευτών (Β2Β) και την παροχή δεδομένων για την αγορά σε φαρμακεία και συαφείς επιχειρήσεις. Επίσης προσεγγίζονται τα ζητήματα των ευαίσθητων δεδομένων υγείας και της προοπτικής φιλελευθεροποίησης της αγοράς του φαρμακείου, που εκτιμάται ότι επηρεάζουν ιδιαίτερα το εν λόγω επιχειρηματικό μοντέλο. Τέλος επιχειρείται μια αποτίμηση της προοπτικής του όλου εγχειρήματος, χρησιμοποιωντας μεταξύ άλλων τη μέθοδο προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών ροών και προσομοίωση Monte Carlo.
Thesis contains a total of 8 tables and 27 figures, which are numbered and enumerated on appropriate listings at the beginning of the document. It furthermore contains all the relevant code for the Monte Carlo simulation devised in the context of this thesis, which is appropriately partitioned in chunks of code and presented at the end of the document in section "Appendix I". It also contains a "References" section.
In the context of this thesis, a cloud pharmacy application with an innovative business model and implementation is proposed. After the various aspects of innovation are discussed, the actual application is presented. Its main value proposition entails the interconnectivity between pharmacies towards collecting retail data and delivering new services like B2B transactions or data processing. Part is devoted on the issues of pharmacy sector liberalization and sensitive-personal health data which are considered main gridlocks of the implementation. Finally a point and interval valuation of the whole undertaking is attempted using, amongst others, discounted cash flow valuation and Monte Carlo simulation.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

innovation
ευαίσθητα δεδομένα
cloud application
software
CAPM
φαρμακείο
εξομοίωση Monte Carlo
υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
business valuation
entrepreneurship
εφαρμογές νέφους
personal data
pharmacy liberalization
λογισμικό
pharmacy
sensitive data
αποτίμηση επιχείρησης
καινοτομία
επιχειρηματικότητα
φιλελευθεροποίηση φαρμακείου
προσωπικά δεδομένα
Monte Carlo simulation

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-07-15
2017-10-23T07:31:35Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
3
108*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.