Ανοιχτά δεδομένα και πολιτιστική κληρονομιά: η περίπτωση των ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανοιχτά δεδομένα και πολιτιστική κληρονομιά: η περίπτωση των ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Κωστοπούλου, Σπυριδούλα

Τσιουρής, Ιωάννης
Γκαντζιάς, Γεώργιος

This work is about the significance of access policies of open and distance education libraries in order for them to carry out the cultural role that they are called to fulfill. More specifically, the Hellenic Open University's foundation purpose imposes such a orientation since it is called to incorporate this role to its educational planning . Moreover, this work is about the importance of Open Access for the Hellenic Academic Institutions as well as the attempt to discover legally acceptable ways of its implementing, consistent with the restrictions of intellectual property.
0
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στη σημασία των πολιτικών πρόσβασης σε βιβλιοθήκες ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ευόδωση του σκοπού των αναφορικά με τον πολιτιστικό ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν και δη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που η φύση του επιβάλλει μια τέτοια αντιμετώπιση μιας καλεί να συνδυάσει και τον ρόλο αυτό στο εκπαιδευτικό του προσανατολισμό Επίσης ερευνάται η σημασία του Open Access για τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και η επιχείρηση εξεύρεσης νομικά αποδεκτών τρόπων εφαρμογής του οι οποίοι να συνάδουν με τους περιορισμούς των πνευματικών δικαιωμάτων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πνευματική Ιδιοκτησία
Πολιτιστική κληρονομιά
Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκες
Δεδομένα, Προστασία
Εκδοτικοί Οίκοι
Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Γνώση, Διαχείριση της
Open Access
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ηλεκτρονικά βιβλία
Πνευματικά Δικαιώματα
Ψηφιοποίηση
Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ε.Α.Π.
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-25T06:21:55Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
134
70*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.