Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.»

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.»

Κούσουλας, Νικήτας

Τσουκάτος, Ευάγγελος
Αγγελόπουλος, Σταμάτης
Ταμπουρατζή, Θάλεια

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την πορεία της εταιρείας ΦΑΜΑΡ. Η εταιρεία ΦΑΜΑΡ πρωταγωνιστεί στον κλάδο του φαρμάκου στην Ελλάδα και κατέχει μια θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες φαρμακευτικού κλάδου στην Ευρώπη. Αρχικά, γίνεται λόγος οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται κάθε επιχείρηση, όπως και η ΦΑΜΑΡ, να δραστηριοποιηθεί και να παραγάγει αξία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι τάσεις του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα, αλλά και τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της εξεταζόμενης εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το υπόβαθρο για την λεπτομερή παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της ΦΑΜΑΡ που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικοί αριθμοδείκτες της εταιρείας ΦΑΜΑΡ. Καταλήγοντας, στο τελευταίο τμήμα της εργασίας περιέχονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εμπειρική ανάλυση των στοιχείων της εταιρείας και προτείνονται νέοι τομείς για μελλοντική έρευνα.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
This paper discusses the course of FAMAR. FAMAR is a leading player in the pharmaceutical industry in Greece and owns a place among the largest pharmaceutical companies in Europe. Initially, it is spoken in an economic environment to which everyone is called business, like FAMAR, to act and produce value, both in Greece and in Europe. Following are the trends of the pharmaceutical industry in Greece Greece, but also the qualitative and quantitative elements of the company under review. These elements provide the basis for the detailed presentation of these financial data contained in Chapter 4 of the FAMAR present work. This chapter presents and analyzes the financial figures of FAMAR. Finally, the last part of the paper contains the conclusions arising from the empirical analysis of the company 's assets and new areas are proposed for future research.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φαρμακευτικός κλάδος
ΦΑΜΑΡ
Αριθμοδείκτες
Φαρμακοβιομηχανία
FAMAR
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-04-29
2018-05-16T05:35:45Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
68
39*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)