EDUCATIONAL LEADERSHIP AND SCHOOL CULTURE. PERCEPTIONS OF TEACHERS OF JUNIOR HIGH SCHOOLS (LOWER SECONDARY) OF NORTH EVIA

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.
EDUCATIONAL LEADERSHIP AND SCHOOL CULTURE. PERCEPTIONS OF TEACHERS OF JUNIOR HIGH SCHOOLS (LOWER SECONDARY) OF NORTH EVIA

ΚΑΝΕΛΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΖΜΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

This paper attempts to fill the research gap in Greece as regards the exploration of the relationship between educational leadership and school culture. The objective of this research is to investigate the perceptions of teachers on educational leadership and school culture of their school unit and its governing. In particular it investigates the relationship between the culture of the school and educational leadership style (Transformational, Transactional, Laissez – Faire), the correlation of each leadership style separately with the positive results of leadership, (Extra Effort, Effectiveness and Satisfaction with the Leadership) and the impact of School-leader on shaping school culture. The process followed by the researcher is the qualitative, in order to reach reliable conclusions. To be more exact, an anonymous written questionnaire designed for the teachers of junior high schools (lower secondary) of North Evia, was used. The findings confirm the research hypotheses. The Transformational Leadership is positively correlated with both the results of the leadership and the factors of school culture. Also the Outcomes of Leadership are positively correlated with all the factors of school culture, (Professional Collaboration, Affiliative Collegiality and Self-Determination/Efficacy).
Η εργασία αυτή επιχειρεί να αναπληρώσει το ερευνητικό έλλειμμα στην Ελληνική πραγματικότητα ως προς την ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην εκπαιδευτική ηγεσία και τη σχολική κουλτούρα. Η έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση των απόψεων των λειτουργών της εκπαίδευσης ως προς την εκπαιδευτική ηγεσία και τη σχολική κουλτούρα της εκπαιδευτικής τους μονάδας καθώς και τη σχέση που τις διέπει. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ της κουλτούρας του σχολείου και του στυλ εκπαιδευτικής ηγεσίας (μετασχηματιστική, διεκπεραιωτική, προς αποφυγή), τη συσχέτιση του κάθε στυλ ηγεσίας ξεχωριστά με τα θετικά αποτελέσματα αυτής, όπως την υψηλότερη προσπάθεια, την αποτελεσματικότητα και την ευχαρίστηση από αυτήν, καθώς και την επίδραση του διευθυντή-ηγέτη στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. Στοχεύοντας στη διερεύνηση των παραπάνω σχέσεων, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε την ποσοτική μέθοδο για την εξαγωγή αξιόπιστων πορισμάτων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε το γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Βόρειας Ευβοίας. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις. Η Μετασχηματιστική Ηγεσία παρουσιάζει θετικό συσχετισμό με τα αποτελέσματα της ηγεσίας και με τους παράγοντες της Σχολικής Κουλτούρας. Επιπρόσθετα, διακρίνεται θετική συσχέτιση των αποτελέσματων της Ηγεσίας με όλες τις συνιστώσες της Σχολικής Κουλτούρας, δηλαδή την Επαγγελματική Συνεργασία, τη Συλλογικότητα και τον Αυτοπροσδιορισμό/Αυτοεπάρκεια του εκπαιδευτικού.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

εκπαιδευτική ηγεσία
σχολική κουλτούρα
βελτίωση ποιότητας εκπαιδευτικού έργου


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T06:57:54Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
169
64
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.