Εμπόδια στην προσπάθεια Δια Βίου Εκπαίδευσης των γυναικών ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBarriers for women teachers working in the private sector in Greece who want to engage in lifelong education.
Εμπόδια στην προσπάθεια Δια Βίου Εκπαίδευσης των γυναικών ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην Ελλάδα

Αλεξανδρίδου, Βαλεντίνη

Δακοπούλου , Αθανασία
Μπρίνια , Βασιλική

According to UNESCO it is a challenge for modern societies to encourage a larger portion and of the population, especially women, to participate in lifelong learning programs as lifelong education could lead today’s world to further growth and setting solid foundations for the world of tomorrow. Working towards that direction there are many barriers to be overcome which are related to one’s situation in life at a given time ( situational barriers), or to attitudes and self- perceptions about oneself as a learner (dispotitional barriers) and barriers related to the providers of educational services (institutional barriers). The present research tries to shed a light to the more important obstacles that deter or discourage women educators in Greece from participating in lifelong learning programs. In order to reach a conclusion the researcher has chosen a combination of quanta rice and qualitative research through questionnaires and interviews. The survey research indicates that situational barriers top the list. Among them is the insecure workplace, the flexibility of the private sector and family responsibilities. The reluctance of educators to return to education is also an important factor but it mostly derives from stereotypes rather than insecurity about their learning skills. To close with, the programs’ cost and the schedule are also discouraging factors according to the findings of the study.
Περιέχει 27 διαγράμματα
Σύμφωνα με την UNESCO, αποτελεί στοίχημα του σύγχρονου κόσμου η πρόσβαση στη δια βίου εκπαίδευση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού ατόμων και ειδικότερα γυναικών, καθώς αυτή είναι που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του σύγχρονου κόσμου και στη θεμελίωση του «αύριο» σε πιο στέρεες βάσεις. Η δυσκολία επίτευξης του εγχειρήματος αυτού οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με την κατάσταση του ατόμου τη δεδομένη στιγμή (καταστασιακά εμπόδια) , τις απόψεις που φέρει για τη μάθηση (προδιαθετικά εμπόδια) και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τους φορείς διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης (θεσμικά εμπόδια). Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια διερεύνηση των κυριότερων εμποδίων που συναντούν οι γυναίκες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Για να εξαχθούν τα συμπεράσματα έγινε επιλογή ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου με τη χρήση του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης, προκειμένου να φωτιστεί βαθύτερα το θέμα. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ως κυρίαρχα εμπόδια για την παρακολούθηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης τα καταστασιακά εμπόδια με κυριότερα την εργασία με την ανελαστικότητα που χαρακτηρίζει τον ιδιωτικό τομέα και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Σημαντικό βέβαια ρόλο διαδραματίζουν και οι φοβίες των εκπαιδευτικών για την επιστροφή στη μάθηση όχι τόσο από την άποψη της ικανότητας όσο μάλλον από την άποψη των στερεοτύπων. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα σημαντική αποτρεπτική δράση φαίνεται να έχουν τόσο το κόστος των προγραμμάτων όσο και ο χρόνος υλοποίησής τους.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Δια βίου εκπαίδευση, γυναίκες εκπαιδευτικοί, καταστασιακά εμπόδια, προδιαθετικά εμπόδια, θεσμικά εμπόδια.


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T07:21:50Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
102
28*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.