Ιnterview with Wolfgang Burtscher, Deputy Director-General for Research & Innovation, DG Research & Innovation, European Commission, #WIRE2014eu

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Ιnterview with Wolfgang Burtscher, Deputy Director-General for Research & Innovation, DG Research & Innovation, European Commission, #WIRE2014eu

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EL)
National Documentation Center (EN)

Ιnterview with Wolfgang Burtscher, Deputy Director-General for Research & Innovation, DG Research & Innovation, European Commission, Week of Innovative Regions in Europe, WIRE 2014, 12-13 June, Athens, Greece (EL)

Συνέντευξη (EL)
Συνεντεύξεις (EL)
Interviews (EN)
Interview (EN)

Χρηματοδότηση (EL)
Έρευνα και ανάπτυξη (EL)
Επιχειρηματικότητα (EL)
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας (EL)
Management of Technology and Innovation (EN)
Entrepreneurship (EN)
Financing (EN)
Smart specialization (EN)
Research and development (EN)
Regional Policy (EN)
Regional growth (EN)


Αγγλική γλώσσα

2014-06-13


Wire 2014: Week of innovative regions in Europe (Wire V), Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens, 2014-06-12 - 2014-06-13

© 2014 National Documentation Centre*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.