ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΑΑαγή σχοΑικού nepiBaflnovtos ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ να επιβληθεί n ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος στον μαθητή, εκείνος, μαζί με τους γονείς του, πρέπει να καλούνται ενώπιον του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του συμβουλίου των καθηγητών. Η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να έχει επαρκή αιτιολογία και ισχύει μόνο για το τρέχον σχολικό έτος. To μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο εκφοβισμού των υπόλοιπων παιδιών, ενώ απαγορεύεται n δημόσια ανακοίνωση και n διαπόμπευση του μαθητή που τιμωρείται. Εάν υπάρξει παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, ο μαθητής και σι γονείς του έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αναφορά στα τοπικά γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή να προσφύγουν στον Συνήγορο του Παιδιού. ΑΑΑαγή σχοΑικού nepiBaflnovtos

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-30T07:30:21Z
2011-08-28


REAL NEWS*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.