Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

T Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας ■TO IST(lndependent Science andTechnology) College ιδρύθηκε το 1989 και παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας Η ακαδημαϊκή του συνεργασία με το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Hertfordshire -πρωτοπόρο στο ιδιαίτερα διαδεδομένο στη M. Βρετανία μοντέλο σπουδών business facing- το κατατάσσει στα πλέον αξιόπιστα και αναγνωρισμένα ιδρύματα, 'τιου δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης. Τι είναι το business facing; Στη M. Βρετανία αποτελείτο πλέον διαδεδομένο μοντέλο σπουδών. Καθηγητές και φοιτητές δουλεύουν στενά και ανταλλάσσουν γνώσεις και ιδέες με τους επαγγελματίες όλων των κλάδων. To Πανεπιστήμιο του Hertfordshire θεωρείται πρότυπο πανεπιστημίου και δίκαια έχει αποκτήσει τη φήμη του business facing πανεπι* 'οτημίου, αποσπώνταςτο 2010 το βραβείο του καλύτερου επιχειρησιακού πανεπιστημίου στον θεσμό University of the Year Award. 1989 Ιδρύθηκε το 1989 και παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση uipnAns ποιότητας To IST College: Δραστηριοποιείται σε τρεις ευρείς επιστημονικούς τομείς Επιχειρησιακές και Οικονομικές Επιστήμες Επιστήμη Υπολογιστών - Πληροφορική, Ανθρωπιστικές Επιστήμες- Επιστήμες Υγείας. Η δομή, το περιεχόμενο και ο τρόπος υλοποίησηςτων προγραμμάτων είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, χωρίς να χρειάζεται ο φοιτητής να εγκαταλείψει την πατρίδα του και ο οικογενειακός προϋπολογισμός να επιβαρύνεται με σπουδές εκτός συνόρων. To IST College εφαρμόζει το business facing μοντέλο σπουδών, συνεργαζόμενο στενά με επιχειρήσεις και οργανισμούς για την καλύτερη εκπαίδευση και αποκατάσταση των φοιτητών, παρέχοντας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας και αγοράς. Εχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), με σκοπότη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οργανώνει σειρά ενεργειών για τους φοιτητές -όπως διαλέξεις παρουσιάσεις εκπαιδευτικές επισκέψεις διαγωνισμούς σε συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς-, με στόχο την επαφή των φοιτητών του IST College με το εργασιακό περιβάλλον και τον επιχειρηματικό κόσμο. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προγράμματα σπουδών του κολλεγίου και τις σημαντικές δυνατότητες εκπαιδευτικής κατάρτισης και άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, καλώντας χωρίς χρέωση στο 80011 93000, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ist.edu.gr. T Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας ■TO IST(lndependent Science andTechnology) College ιδρύθηκε το 1989 και παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας Η ακαδημαϊκή του συνεργασία με το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Hertfordshire -πρωτοπόρο στο ιδιαίτερα διαδεδομένο στη M. Βρετανία μοντέλο σπουδών business facing- το κατατάσσει στα πλέον αξιόπιστα και αναγνωρισμένα ιδρύματα, 'τιου δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης. Τι είναι το business facing; Στη M. Βρετανία αποτελείτο πλέον διαδεδομένο μοντέλο σπουδών. Καθηγητές και φοιτητές δουλεύουν στενά και ανταλλάσσουν γνώσεις και ιδέες με τους επαγγελματίες όλων των κλάδων. To Πανεπιστήμιο του Hertfordshire θεωρείται πρότυπο πανεπιστημίου και δίκαια έχει αποκτήσει τη φήμη του business facing πανεπι* 'οτημίου, αποσπώνταςτο 2010 το βραβείο του καλύτερου επιχειρησιακού πανεπιστημίου στον θεσμό University of the Year Award. 1989 Ιδρύθηκε το 1989 και παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση uipnAns ποιότητας To IST College: Δραστηριοποιείται σε τρεις ευρείς επιστημονικούς τομείς Επιχειρησιακές και Οικονομικές Επιστήμες Επιστήμη Υπολογιστών - Πληροφορική, Ανθρωπιστικές Επιστήμες- Επιστήμες Υγείας. Η δομή, το περιεχόμενο και ο τρόπος υλοποίησηςτων προγραμμάτων είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, χωρίς να χρειάζεται ο φοιτητής να εγκαταλείψει την πατρίδα του και ο οικογενειακός προϋπολογισμός να επιβαρύνεται με σπουδές εκτός συνόρων. To IST College εφαρμόζει το business facing μοντέλο σπουδών, συνεργαζόμενο στενά με επιχειρήσεις και οργανισμούς για την καλύτερη εκπαίδευση και αποκατάσταση των φοιτητών, παρέχοντας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας και αγοράς. Εχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), με σκοπότη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οργανώνει σειρά ενεργειών για τους φοιτητές -όπως διαλέξεις παρουσιάσεις εκπαιδευτικές επισκέψεις διαγωνισμούς σε συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς-, με στόχο την επαφή των φοιτητών του IST College με το εργασιακό περιβάλλον και τον επιχειρηματικό κόσμο. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προγράμματα σπουδών του κολλεγίου και τις σημαντικές δυνατότητες εκπαιδευτικής κατάρτισης και άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, καλώντας χωρίς χρέωση στο 80011 93000, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ist.edu.gr. Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-28
2011-08-30T07:30:29Z


REAL NEWS - ΣΠΟΥΔΕΣ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.