Αναδρομικό ψαλίδι στους μισθούς Δημοσίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Αναδρομικό ψαλίδι στους μισθούς Δημοσίου

ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΝΑ

Ενεργοποιείται n επιβολή ins ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, μαχαίρι έως και 50% σε σειρά επιδομάτων. Ποια θα είναι n απώλεια σια εισοδήματα ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ Διπλό χτύπημα δέχονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλληλων καθώς με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη ενεργοποιούνται οι νομοθετικές διατάξεις για την αναδρομικά - ano την In Ιανουαρίου - επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί του συνόλου των αποδοχών, ενώ μπαίνει μαχαίρι έως και 50% σε σειρά επιδομάτων από την In Ιουλίου. Ετσι, δημόσιος υπάλληλος με σύνολο τακττκών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων 1.700 ευρώ τον μήνα, θα δει τον μισθό του να μειώνεται από την ερχόμενη μισθοδοσία κατά 34 ευρώ. Επιπλέον, επειδή δεν έχουν παρακρατηθεί οι εισφορές από την In Ιανουαρίου, άρα «οφείλονται» αναδρομικά συνολικά 238 ευρώ, θα του παρακρατούνται έως τα τέλη του έτους 47,6 Η εισφορά υπολογίζεται στο 2% επί ιου συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και υπολογίζεται από 1-1-2011 ευρώ κάθε μήνα. Ετσι, οι μηνιαίες απολαβές του έως τα τέλη του 2011 θα είναι αθροιστικά μικρότερες κατά 81,6 ευρώ. Η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται σε 2% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού (λειτουργοί, υπάλληλοι και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των OTA, καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών. Δεν υπόκεινται στην εισφορά ποσά που καταβάλλονται ως δαπάνες μετακίνησης, ενώ εξαιρείται μόνο το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας (ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ). ΤΙ ΚΟΒΕΤΑΙ. Με την ίδια απόφαση Σαχινίδη, μπαίνει μαχαίρι από 10% έως και 50% σε σειρά επιδομάτων που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, με έναρξη εφαρμογής την In Ιουλίου 2011, καθιερώνεται πλαφόν 8.314,56 ευρώ στις αμοιβές Δικαστικών Λειτουργών και κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ορίζεται στα 5.964,33 ευρώ το πλαφόν των αμοιβών για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Αναλυτικά, με την απόφαση κόβονται από την In Ιουλίου κατά: ■ 50% το κίνητρο απόδοσης που κυμαίνεται από 57 έως και 100 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης. ■ 30% το κίνητρο απόδοσης των διπλωματικών υπαλλήλων. To επίδομα ήταν 208 ευρώ και n απώλεια διαμορφώνεται σε 62,4 ευρω. ■ 25% το ειδικό ερευνητικό επίδομα. Αναδρομικό ψαλίδι στους μισθούς Δημοσίου Μειωμένες θα δουν us αποδοχές του$ τον Σεπτέμβριο οι δημόσιοι υπάλληλοι (φωτογραφία αρχείου ano εργαζομένους του Δημοσίου) : TleleKUs oris επικουρία Διπλός πέλεκυς oris επικουρικές συντάξει, KaBcbs από την 1 n Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή n κλιμακωτή παρακράτηση (3%10%) εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ σε ποσά άνω των 300 ευρω και ταυτόχρονα θα γίνει νομοθετική παρέμβαση για τη μείωση των ποσών που θα χορηγούν από την 1/1 /201 2 στα ελλειμματικά επικουρικά ταμεία. ■ 20% το ειδικό ερευνητικό επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων και το προσωπικό των ΤΕΙ, του ΚΕΠΕ, των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τα επιδόματα αυτά κυμαίνονται από 136 έως και 426 ευρώ και οι απώλειες διαμορφώνονται από 27,2 έως και 106,5 ευρώ τον μήνα. ■ 20% περικόπτεται και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, με μηνιαίες απώλειες από 71 έως και 90 ευρώ, ενώ στο ίδιο ποσοστό ανέρχονται και οι περικοπές για επιδόματα αρχιερέων, ■i των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών ΔΕΠ και των μελών ΕΕΔΙΠ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας των μελών ΕΕΔΙΠ των πανεπιστημίων. ■ 15% το ειδικό επίδομα δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης που λαμβάνουν οι δικαστικοί. Κυμαίνεται από 475 έως και 880 ευρώ και ανάλογα με τον βαθμό θα επιφέρει απώλειες από 71,25 έως και 264 ευρώ. Κατά Παραδείγματα 4*7,6 ευρω τον μήνα n αναδρομική παρακράτηση Tns εισφοράς αλληλεγγύη5 έως το τέλο5 του 2011, για σύνολο αποδοχών 1.700 ευρω τον μηνα Ano 28,5 bms και 50 ευρω τον μήνα οι απώλειες από ns περικοπές των επιδομάτων για όλου5 tous δημοσίους υπαλλήλουβ που λαμβάνουν κίνητρο απόδοσης Βαρέα και ανθυγιεινά Evtos των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί μια πρώτη λίστα με το 80% των επαγγελμάτων που θα εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ θα συνεχιστεί n διαβούλευση και n τελική λίστα θα ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 15% μειώνονται καπα επιδόματα που λαμβάνουν ιατροδικαστές και μουσικοί στις κρατικές ορχήστρες. ■ 10% το επίδομα ειδικής απασχόλησης των ένστολων. Κατά 30% περικόπτονται και τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργος αποφάσεις και καταβάλλονται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι, εάν τα ποσά αυτής της περίπτωσης υπερβαίνουν τα 200 ευρώ μηνιαίως, το εν λόγω ποσοστό μείωσης καθορίζεται σε 15%. Αναδρομικό ψαλίδι στους μισθούς Δημοσίου

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-30
2011-08-30T07:30:32Z


ΤΑ ΝΕΑ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.