Πριμ αγροτικής γης σε ανέργους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Πριμ αγροτικής γης σε ανέργους

ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πριμ αγροτικής γης σε ανέργους Αρχίζει to πρόγραμμα ιου υπουργείου Αγροπκή$ Ανάπτυξ^ για την ενοικίαση \ns σε νέου$ παραγωγοί ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟ! ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ Πί Ίερία, Ημαθία, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη είναι σι τέσ. σερις νομοί της χώρας από τους οποίους ξεκινά το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενοικίαση δημόσιας αγροτικής γης σε νέους σε ηλικία παραγωγούς, αλλά και σε ανέργους, ακόμη κι αν αυτοί δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Πρόκειται για πάνω από 10.000 στρέμματα στη Κεντρική Μακεδονία, από τα 3 συνολικά εκατομμύρια «καθαρής» δημόσιας αγροτικής γης, που θα διατεθούν σταδιακά, και με συμβολικό ενοίκιο, όχι μόνο Οι εκτάσεκ θα σε αγρό- μισθώνονιαι με τες' όπως n \ , , - είχε apxi10 συμβολικό ΠΟΟό Των S κά αποφα- ευρώ ανά στρέμμα εαισίω5 σιστεί> αλλά και σε ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, που θέλουν να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα, καθώς υπάρχει ήδη τάση επιστροφής από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο. Ετοιμη είναι n ειδική διαδικτυο^ εφαρμογή του υπουργείου που θα εγκατασταθεί στις περιφέρειες, και μέσω της οποίας ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει το αγροτεμάχιο της αρεσκείας του, ακόμη και αν αυτό δεν βρίσκεται στον νομό όπου κατοικεί, αλλά εντός των ορίων της περιφέρειας. Στο σύστημα μπαίνουν οι «καθαρές» εκτάσεις όλο και περισσότερων περιοχών, αφού έχει προηγηθεί φωτοερμηνεία με βάση τις αεροφωτογραφίες, και υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οι αγρότες όλων των περιφερειών θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. To προσχέδιο της υπουργικής απόφασης με τα κριτήρια βαθμολόγησης, όπως και n σχετική ψηφιακή εφαρμογή, παρουσιάστηκαν χθες στους περιφερειάρχες της χώρας με τους οποίους ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης είχε συνάντηση. Η ΕΝΑΡΞΗ του προγράμματος τοποθετείται αμέσως μετά τη ΛΕΘ (10 Σεπτεμβρίου), ενώ στο περίπτερο του υπουργείου θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά και επίσημα n ιντερνετική εφαρμογή. «Αυτά που θα βγάλουμε σε πρώτη φάση είναι τα απολύτως καθαρά, δεν έχουν σχέση ούτε με δασικά ούτε με καταπατημένα. Και αυτά θα ελεγχθούν πριν αναρτηθούν, γιατί μπορεί να μας έχει ξεφύγει κάτι και κάποιο να είναι καταπατημένο», ανέφερε ο υπουργός. Σήμερα ο κ. Σκανδαλίδης παρουσιάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο τις βασικές παραμέτρους του νομοσχεδίου για την πολιτική γης, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα καταπατημένων, αγροτικών μισθώσεων και επίλυσης ιδιοκτησιακών διαφορών. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ (κάθε ένα έχει τη δική του βαθμολογία) Να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότεε Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (ανεξάρτητα» αν ασχολούνται με το αγροτικό, επάγγελμα) Να γειτνιάζει το αγροτεμάχιο των υποψηφίων με εκείνο που tous ενδιαφέρει (ώστε να μεγαλώσει ο κλήροε tous) Η καλλιέργεια nou θα δηλώσουν, να σχετίζεται με τα προϊόντα των 13 αγροτικών «καλαθιών» που έχουν ανακοινωθεί για κάθε περιφέρεια Να δηλώσουν ότι θα παραγάγουν ζωοτροφ^ (otoxos είναι να αυξηθεί n παραγόμενη ποσότητα ζοωτροφών ώστε να μειωθούν σι τεράστιεί εισαγωγέδ κι επόμενα» να μειωθούν το kootos παραγωγής στην κτηνοτροφία, όπωί και n τιμή του ελληνικού κρέατοβ) No εκπροσωπούν κάποιον υγιή συνεταιρισμό To πρόγραμμα μέσα από οκτώ ερωτήσει και απαντήσει Είμαι άνεργο*, ζω στην ΑθήJ να και θέλω να ασχοληθώ με I την ύπαιθρο. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για ένα αγροτεμάχιο, π.x. στη Θεσσαλοί νίκη; Οχι, διότι ο κανόνας είναι ότι ο ενδιαφερόμενος, είτε άνεργος είτε όχι, μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός των νομών της περιφέρειας όπου κατοικεί. Εν προκειμένω, κάποιος που είναι άνεργος και ζει στην Αθήνα, μπορεί να αιτηθεί έκταση εντός Αττικής, αν κατοικεί στην Ημαθία έκταση εντός των ορίων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, κ.ο.κ. Εναντι τι ενοικίου θα μισθώνονται οι εκτάσειε; Εναντι συμβολικού ετησίου ενοικίου της τάξης των 5 ευ- ρώ / στρέμμα, όταν τα αρδεύσιμα αγροτεμάχια στον θεσσαλικό κάμπο μισθώνονται ετησίως προς 150 ευρώ / στρέμμα. Τι διάρκεια θα έχουν οι μι- ■ Λ - σθωσεκ; Από πέντε έως είκοσι πέντε χρόνια. Για μονοετείς καλλιέργειες, όπως τα δημητριακά, n διάρκεια θα είναι 5 χρόνια. Για πολυετείς καλλιέργειες, όπως είναι οι δενδρώδεις (π.x. ροδάκινα), n διάρκεια θα είναι 25 χρόνια. Τι έκταση θα έχουν τα αγροτεμάχια που θα δοθούν npos αξιοποίηση; Αλλα μικρή και άλλα μεγάλη. Σε κάθε περίπτωση n μέγιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα. Τι καλλιέργειεβ επιτρέπονται; Κάθε είδους, ωστόσο περισσότερους «πόντους» θα παίρνει αυτός που θα δηλώσει καλλιέργεια από την οποία παράγεται κάποιο από τα τρόφιμα που έχουν ενταχθεί στο «καλάθι» της συγκεκριμένης περιφέρειας. 1 Πα» θα λειτουργεί αυτή n εφαρμογή; Εισερχόμενος κάποιος στην εφαρμογή θα μπορεί να δει το κάθε ένα από τα αγροτεμάχια της περιφέρειας σε αεροφωτογραφία, τοπογραφικό, καθώς κι εκείνα με τα οποία γειτνιάζουν. Βάζοντας τον ΑΦΜ του στο σύστημα, τα στοιχεία του θα διασταυρώνονται αυτόματα με τη βάση δεδομένων του μητρώου αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων και με τη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επιδοτήσεων (εμφανίζονται 300.000 εγγεγραμμένοι που εισπράττουν ενισχύσεις). Στόχος του διπλού αυτού ελέγχου είναι να αποφευχθούν φαινόμενα ψευδών δηλώσεων. I Πώε θα βγαίνει n βαθμολογία και πώ$ διασφαλίζεται n διαI φάνεια; Η δικλίδα ασφαλείας είναι ότι n βαθμολογία κάθε αιτούντα θα δίνεται αυτόματα από την ειδική εφαρμογή, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου χεριού. " Τι θα συμβαίνει όταν δύο ενδιαφερόμενοι για το ίδιο j αγροτεμάχιο πάρουν την ίδια βαθμολογία; 0α προτιμάται ο νεότερος σε ηλικία. Πριμ αγροτικής γης σε ανέργους ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟ! ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-31
2011-08-31T07:30:12Z


ΤΑ ΝΕΑ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.