Με το πρόγραμμα «Erasmus για oXous» iris EuponaMs Ennponns ano το 2014

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2012 (EL)
Με το πρόγραμμα «Erasmus για oXous» iris EuponaMs Ennponns ano το 2014

Με το πρόγραμμα «Erasmus για oXous» iris EuponaMs Ennponns ano το 2014 Νέα ευκαιρία για σπουδέ5 οίο εξωτερικό "1 Γ ερισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια ευρωI παίοι φοιτητές και τουλάχιστον 735.000 A A μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους εκτός της χώρας καταγωγής τους. Παράλληλα 700.000 νέοι θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε εταιρείες στο εξωτερικό και πάνω από 535.000 άτομα θα μπορούν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό στο εξωτερικό ή να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές. Αλλοι 34.000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες «κοινού πτυχίου» - βάσει των οποίων προβλέπονται σπουδές σε δυο τουλάχιστον ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό. Πρόκειται για το «Erasmus για όλους», το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014 και απευθύνεται στους νέους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα έχει επταετή διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια νέοι - αριθμός σχεδόν διπλάσιος απ' ό,τι σήμερα - θα έχουν ευκαιρία για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό με υποτροφία. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες θα βρίσκονται περίπου τρία εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ ακόμα και φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα μπορούν να επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. To «Erasmus για όλους» θα συγκεντρώσει όλα τα υπάρχοντα και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα - Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Νεολαία σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Αλλωστε στόχος της EE είναι να δημιουργηθούν πολύ περισσότερες ευκαιρίες ώστε φοιτητές, μαθητές, νέοι, εκπαιδευτικοί και διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, την προσωπική τους εξέλιξη και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι πολύ περισσότερα άτομα θα λάβουν υποστήριξη από την EE για να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Πρέπει επίσης να επενδύσουμε περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τους κορυφαίους στον κόσμο και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη» επεσήμανε n επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία Ανδρούλλα Βασιλείου. Με το πρόγραμμα «Erasmus για oXous» iris EuponaMs Ennponns ano το 2014 Νέα ευκαιρία για σπουδέ5 οίο εξωτερικό "1 Γ ερισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια ευρωI παίοι φοιτητές και τουλάχιστον 735.000 A A μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους εκτός της χώρας καταγωγής τους. Παράλληλα 700.000 νέοι θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε εταιρείες στο εξωτερικό και πάνω από 535.000 άτομα θα μπορούν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό στο εξωτερικό ή να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές. Αλλοι 34.000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες «κοινού πτυχίου» - βάσει των οποίων προβλέπονται σπουδές σε δυο τουλάχιστον ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό. Πρόκειται για το «Erasmus για όλους», το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014 και απευθύνεται στους νέους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα έχει επταετή διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια νέοι - αριθμός σχεδόν διπλάσιος απ' ό,τι σήμερα - θα έχουν ευκαιρία για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό με υποτροφία. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες θα βρίσκονται περίπου τρία εκατομμύρια φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ ακόμα και φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα μπορούν να επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. To «Erasmus για όλους» θα συγκεντρώσει όλα τα υπάρχοντα και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα - Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Νεολαία σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Αλλωστε στόχος της EE είναι να δημιουργηθούν πολύ περισσότερες ευκαιρίες ώστε φοιτητές, μαθητές, νέοι, εκπαιδευτικοί και διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, την προσωπική τους εξέλιξη και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι πολύ περισσότερα άτομα θα λάβουν υποστήριξη από την EE για να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Πρέπει επίσης να επενδύσουμε περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τους κορυφαίους στον κόσμο και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη» επεσήμανε n επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία Ανδρούλλα Βασιλείου.

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2012-01-04T08:30:21Z
2012-01-04


ΤΑ ΝΕΑ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.