τιάδη. Tios χοιροτρόφου, πρόσφυγα από τον Πόντο, ανέλαβε τη μικρή πατρογονική επιχείρηση και με το επιχειρηματικό του δαιμόνιο, την αγάπη του για τα ζώα και το ανήσυχο πνεύμα του κατάφερε να την μετατρέψει σε μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγήε. Ο Nikos Φωτιάδα έμαθε, ερεύνησε, ταξίδεψε, συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκα και έφτιαξε τελικά μια πρότυπη φάρμα εκτροφήε ζώων και παραγωγήε κρέατο5. Ευγνώμων, δεν ξεχνά τον καθηγητή Κώστα Αλεξόπουλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκα, που δεν ζει πια, ο onoios είχε κάνει τη φάρμα πανεπιστημιακό εργαστήριο και δίδασκε εκεί tous φοιτηzts του. Τα ζώα του κοιμίζονται για να σφαγούν. Τα εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά tous οφείλονται στην κίνηση και την ελευθέρα βοσκή. Παράγει πλέον, εκτόε από το σήμα κατατεθέν Tns επιχείρησα το μαριναρισμένο αγριογούρουνο και μια σειρά αλλαντικών συνολικά περί tous 1.200 tovous ετησία». Ο Νίkos Φωτιάδα παραλαμβάνονταε το βραβείο του συνόψισε σε δυο φράσε» τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ελληναε επιχειρηματίαε παραγωγόε: γραφειοκρατία, εχθρική νομοθεσία, ανυπαρξία κινήτρων και πολιτικήε. Φάρμα Φωτιάδη, Εξοχή Πιερίας, τηλ.: 2351095.777, ιστοσελϊδα: www.farma-fotiadi.gr To βραβείο απένειμε n υφυπουργόε Αγροτικήε Ανάπτυξα και Τροφίμων, Τομέαε Ζωικήε Παραγωγήε, Μιλένα Αποστολάκη. Εκσυγχρονισμός και συλλογικότητα To ότι tvas αγροτιιακ συνεταιρισμό s μπορεί να λειτουργεί με όρου s ιδιωτικήε επιχείρησα ήταν μέχρι npoTivos απίστευτο. Ομα» ο κόσμο5 Tns πρωτογενούε παραγωγήε εξελίσσεται και εξελίσσεται γοργά, υπερντκώνταε τα θεσμικά εμπόδια και την ανυπαρξία πολιτπα» υποστήριξα. To 2003 μετά μια ιδιαίτερα δύσκολη για tous φασουλοπαραγωγού5 των Πρεσπών περίοδο, μια ομάδα νέων ανθρώπων με επικεφαλήε τον Νίκο Στέργιου αποφάσισαν να δράσουν. Δημιούργησαν τον συνεταιρισμό και έβαλαν α» όρο ότι για να γίνει κάποκκ ueXos πρέπει να πληρώσει εφ' άπαξ ένα σεβαστό ποσόν. Ετσι, οι αγρότε5 συνέδεσαν την πρόοδο του συνεταιρισμού με τη δική tous ατομική πρόοδο. Λειτούργησαν με όρου s noioTnras και αγοpas. Αντιλήφθηκαν τη σημασία τα προστιθέμενα αξία5, δημιούργησαν το δικό tous σύγχρονο εργαστήριο τυποποίησα, πρόσεξαν τ» συσκευασίε5 tous και κατοχύρωσαν την ονομασία «φασόλι Πρεσπών» a» Ονομασία Προστατευόμενα Γεωγραφικήε Ενδειξα. Ο Nikos Στέργιου εμφανακ συγκινημένο5 κατά την παραλαβή του βραβείου του θυμήθηκε τ» δύσκολε5 περιόδοα, τον αγώνα tous και τελικά την επιτυχία Tns προσπάθεκ» tous, που δικαιώθηκε και με το βραβείο του Γαστρονόμου. Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ο Πελεκάνος», Λαιμός, Φλώρινα, τηλ.: 23850-51.855, ιστοσελϊδα: www.prespabeans.gr To βραβείο απένειμε n καθηγήτρια Επιδημιολογίαε τα Ιατρικήε Σχολήε του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόe&pos tns Ελληνιια» Επιτροπήε Διατροφήε, Αθηνά Γληνού. Αναγνώριση από τις διεθνείς αγορές To βιολογικό ελαιόλαδο του Γιώργου Δημητριάδη βρίσκεται στα καλύτερα ράφια των ακριβότερων ντελικατέσσεν και στα mo γκουρμέ εστιατόρια στο εξωτερικό. Περιοδκά, ραδιοφωνκοί και τηλεοπτικοί σταθμοί το παρουσιάζουν και το εξυμνούν και α» εξαιρετικό βιολογκό προϊόν, αλλά και α» σύγχρονη και ταυτόχρονα παραδοσιακή μονάδα παραγωγήε. Τουρίστεε και μαθητέε από σχολέε σχετικέε με τα τρόφιμα είναι μόνιμα παρόντε5 στ» εγκαταστάσε» του ελαιοτριβείου. Εκεί n έκθλιψη του ελαιόλαδου γίνεται από γρανιτένιεε μυλόπετρεε, επιπλέον σκεπασμένεε με γυάλινο θόλο για την προφύλαξη από κάθε ξένο σώμα. To λάδι εξάγεται με μηχανική πίεση, σε κανένα στάδιο Tns διαδικασίαε δεν θερμαίνεται και έτσι διατηρεί όλα τα αντιοξειδωτικά του συστατικά. Ο Γιώργοε Δημητριάδα δεν δυσκολεύθηκε να βρει τον δρόμο για τ» διεθνείε αγορέε. Αντίθετα n ελληνική αγορά δεν αναγνώρισε την προσπάθειά του. Δίνει την καθημερινή του μάχη α» πρόεδροε των Βιοκαλλιεργητών του νομού Χανίων. Κατά τη βράβευσή του ευχαρίστησε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Ινστιτούτο Ελκ» και Υποτροπικών Φυτών για τη βοήθειά tous, λέγονταε ότι οι πόρτεε tous ήταν πάντα ανοιχτέε στουε βιοκαλλιεργητέε. «Βασιστήκαμε», είπε στην «επιστημονική έρευνα αλλά και στην κληρονομιά uas που δεν μπορεί κανείε να uas την πάρει». Biolea, Αστρικας, Κολυμβάρι Χανίων, τηλ.: 28240-23.281, ιοτοσελίδα: www.biolea.gr To βραβείο απένειμε ο διευθυντήε του Ινστιτούτου Ελκ» και Υποτροπικών Φυτών, Κωνσταντίνο5 Χαρτζουλάκα. Βραβεία στην Ελλάδα της προκοπής Ο διευθυντής των περιοδικών εκδόσεων της «Καθημερινής», Σωκράτης Τσιχλιάς, ανοίγει με την ομιλία του την εκδήλωση. Η οικογένεια της «Αστάρτης». Ο βραβευμένος ελαιοπαραγωγός Χάρης Τζωρτζόπουλος με τη γυναίκα του Μαργαρίτα και το αγοράκι τους. Βασίλης Ζαμπούνης Αποψη του αίθριου του Μουσείου Μπενάκη, οπου έγινε n γιορτή. Οι καλεσμένοι του «Γαστρονόμου» απήλαυσαν εξαιρετικά εδέσματα φτιαγμένα από τους σεφ του περιοδικού Ντίνα Νικολάου, Νένα Ισμυρ νόγλου, Χριστόφορο Πέσκια και Μανώλη Ασλάνογλου, καθώς και τα γλυκά του Στέλιου Παρλιάρου. Μια άποψη από το αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, όπου έγινε n απονομή των βραβείων. Στην πρώτη σειρά από αριστερά, διακρίνεται ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Τσακίρης, ο βουλευτής και τομεάρχης ανάπτυξης της Ν.Δ. κ. Κωστής Χατζηδάκης και n οικογένεια του βραβευμένου Λευτέρη Γεωργιάδη. Η πλακέτα των βραβείων του «Γαστρονόμου», φιλοτεχνημένη από τον ζωγράφο Χρήστο Μποκόρο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους -από δεξιά προς τα αριστερά- n κ. Λένα Αλαφούζου, n βραβευμένη εφέτος κ. Χριστίνα Παντελεημονίτη, n κ. Μίκα Κοντέλλη, n κ. Ιωάννα Μαυραντώνη και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Παντελεημονίτης. Μια ολόκληρη ζωή στους ελαιώνες Ο Βασίλης Ζαμπούνης, εκδότης του περιοδικού «Ελιά και Ελαιόλαδο» και διευθυντής Tns κοινοπραξίας «Ελαιοκομικά 3Π» (Ελαιοκομικά Προϊόντα Πιστοποιημένα Ποιότητας), σπούδασε αγροτική οικονομία στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη του δουλειά ήταν στην «Ελαιουργική». Κατόπιν, ως ελεύθερος επάγγελμα™» ξεκίνησε να καταγράφει και να κωδικοποιεί όλη την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορούσε στο ελαιόλαδο. Συνέβη, μάλιστα, να εκδώσει, σε μία χρονιά μόνο, 600 σελίδες κωδικοποιημένων νόμων. Μπαίνει τόσο μέσα στον κόσμο Tns ελαίου ργίας, που αποφασίζει να εκδώσει το περιοδικό «Ελιά και Ελαιόλαδο». Γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι δεν αρκεί ένας καλός παραγωγός, χρειάζονται πολλοί μαζεμένοι ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να λάμψει. Τότε δημιουργεί την κοινοπραξία «Ελαιοκομικά 3Π» και συγκεντρώνει 34 από τους καλύτερους παραγωγούς μας. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, έκλεισε με μια φράση που αποδίδει την κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα: «Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα στηρίξουν την πόλη, τα προϊόντα και τη γαστρονομία Tns». «Ελιά και Ελαιόλαδο», Ξενοφώντος 15α, Πλάκα, τηλ.: 210-32.10.621, ιστοσελίδα: www.oliveoil-info.com To βραβείο απένειμε ο Πανανιώτης Ροτζιώκος, εμπορικός διευθυντής της «Καθημερινής». Astarti - Τα Μυλέλια Tzortzopoulos Estate Κτήμα Γκολέμη Μέλι Κυθήρων Γ. Πρωτοψάλτης Κρεοτεχνείο Γεωργιάδης Λάκωνες, όνομα και πράγμα Μελισσοκόμος και Ενας κρεοπώλης όχι μελισσοτρόφος με πιστοποίηση To όνομα είναι σήμα κατατεθέν Ο ελαιοπαραγωγός που ξέρει το χώμα Πολλές είναι φαίνεται οι αγάπες του Χάρη Τζωρτζόπουλου, που παράγει το υπέροχο βιολογικό ελαιόλαδο Αστάρτη. Tis αναφέρω χωρίς σειρά προτεραιότητας: Η οικογένειά του, τα Κύθηρα, n βιοκαλλιέργεια, το χώμα. «Από το χώμα ξεκινάνε τα πάντα», λέει ο yios ενός ναυτικού που προοριζόταν για θαλασσινός αλλά τον κέρδισε n γη. Ο Χάρης σπούδασε στην Κρήτη γεωπονία και έκανε το μεταπτυχιακό του στη βιοκαλλιέργεια στην Ολλανδία. Γύρισε στο Τσιρίγο γεμάτος ιδέες, ξεκίνησε να καλλιεργεί βιολογικά τα πατρογονικά του κτήματα, αγόρασε σιγά σιγά τα κτήματα Tns ευρύτερα οικογένειας του και σήμερα καλλιεργεί περί τα 100 στρέμματα. Από vcopis αντιμετώπισε τ» αντιξοότητες του επαγγέλματος. Μόλις ξεκίνησαν να παράγουν οι ελιές του, έπεσε στα Κύθηρα ένας παγετός, που τον έφερε 4 χρόνια πίσω. Δυσκολεύτηκε, «στενεύτηκε» αλλά συνέχισε. Και σιγά σιγά ήρθαν τα βραβεία στους διεθνείς διαγωνισμούς και τώρα το βραβείο του «Γαστρονόμου». Βαθύτατα συγκινημένος κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Χάρα έστειλε ένα μήνυμα που μας συγκίνησε όλους: «Αφιερώνω το βραβείο σε όλους tous νέους ανθρώπους που δουλεύουν με όραμα τη γη tous. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πολλοί». Astarti - Tzortzopoulos Estate, Καραβάς, Κύθηρα, τηλ.: 27360-33.588, ιστοσελίδα: www.infotatzortzopoulos-estate.gr To βραβείο απένειμε ο νενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυιιοιιοίηοης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) Γιώργος Οικονόμου. Γυναικεία ευρηματικότητα Η Χριστίνα Παντελεημονίτη 0α μπορούσε να είναι από τ» «τυχερές» που δεν χρειάζεται να εργάζονται. Ομως n δημιουργικότητα και n ευρηματικότητά τα την οδήγησαν στον κόσμο των επιχειρήσεων και μάλιστα των πρωτοπόρων. Είναι από tous πρώτους που ξεκίνησαν us «μικρές επιχειρήσεις» με επώνυμο ελληνικό προϊόν. Ηταν n πρώτη που μας έμαθε να τρώμε μακαρόνια με διαφορετικές γεύσεις. «Τα Μυλέλια» ξεκίνησαν ερασιτεχνικά, για να καταλήξουν σήμερα σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό εργαστήριο και μια μικρή αλλά εύρωστη επιχείρηση. Ζυμαρικά, σάλτσες, γλυκά του κουταλιού φτιάχνονται υπό τη συνεχή και άγρυπνη επίβλεψη τα Χριστίνας. Η κοινωνική Tns ευαισθησία την οδηγεί, με τη βοήθεια του συζύγου Tns, να αναπαλαιώσει δυο παλιούς πετρόμυλους στα Ιππεια τα Μυτιλήνα και στην Ακράτα τα Πελοποννήσου. Λειτουργούν eos πόλθ5 έλξα για τα σχολεία και τα παιδιά Tns περιοχής που επισκέπτονται tous χώρους μαOaivovras να αγαπούν τον τόπο και την παράδοσή tous. Συγκινημένη n Χριστίνα Παντελεημονίτη παραλαμβάνοντας το βραβείο tns είπε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ζητούμενο οι μικρές αγροτουριστικές εξαγωγικές επιχειρήσεις πορεύονται με γνώμονα τη σοφία του παρελθόντος, την ποιότητα, τη συνέπεια και το πάθος, όπως και εμείς εδώ και 19 χρόνια». «Τα Μυλέλια», Λειοφ. Μαραθώνος 29, Ανιος Στέφανος. To βραβείο απένειμε ο διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Μηνάς Μαυρικάκης. Τριάντα οκτώ δευτερόλεπτα χρειάστηκαν οι δύο Λάκωνες βιοκαλλιεργητές για να ευχαριστήσουν για το βραβείο που τους απονεμήθηκε. Ονομα και πράγμα ως προς το λακωνίζειν: «Εμείς μιλάμε στο χωράφι», είπαν ευχαριστώντας τον «Γαστρονόμο». Τα χωράφια του Τάσου και του Χρήστου Γκολέμη βρίσκονται στην Παλαιοπαναγιά Λακωνίας. 250 στρέμματα γης. Τα αδέλφια καλλιεργούν εποχικά κηπευτικά, εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα, ελιές, ενώ τυποποιούν μάλιστα οι ίδιοι το λάδι τους. Δουλεύουν μαζί, αλλά έχουν ξεχωριστές αρμοδιότητες: ο Τάσος στην παραγωγή ο Χρήστος πουλάει τα προϊόντα τους στις βιολογικές λαϊκές αγορές. Τους βρίσκουμε σε 12 λαϊκές αγορές στην Αθήνα, αλλά τα προϊόντα τους φθάνουν έως τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο κτήμα υπάρχει ακόμη μια μικρή πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής βιολογικών αυγών και πουλερικών. Στα σχέδιά τους είναι n επέκταση του μικρού πτηνοτροφείου. To κτήμα τους είναι επισκέψιμο, συχνά μάλιστα δέχονται τα παιδιά των σχολείων της γύρω περιοχής, τα οποία παρακολουθούν τις εργασίες που γίνονται στο κτήμα και εξοικειώνονται με τα ζώα και έναν άλλο τρόπο ζωής.. Κτήμα Γκολέμη, Παλαιοπαναγιά Λακωνίας, τηλ.: 27310-36.092. 0a τους βρείτε επίσης στον πάγκο τους στις βιολογικές λαϊκές αγορές: Δευτέρα στη Νέα Σμύρνη, Τρίτη στο Παλαιό Ψυχικό, Τετάρτη στην Ηλιούπολη, Πέμπτη στον Γέρακα, Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα και Σάββατο στο Ιλιον. To βραβείο απένειμε ο κ. Παναγιώτης Ευθυμιάδης, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, επικεφαλής του εργαστηρίου Γεωργίας. Κρίκο μιας αλυσίδας θεωρεί τον εαυτό του ο Γιάννης Πρωτοψάλτης, μελισσοκόμος από τα Κύθηρα. Της φυσικής αλυσίδας. Εκείνος υπηρετεί τη μέλισσα που υπηρετεί τη Φύση, που υπηρετεί τη ζωή. Η αγάπη του για τις μέλισσες, κληρονομιά από τον αδελφό του, τον πρώτο διδάξαντα τα οικογενείας, ξεχειλίζει σε κάθε του κουβέντα. Οι γνώσεις του, επίσης. «Είμαι μελισσοκόμος και όχι μελισσοτρόφος», δηλώνει ο ίδιος και συνεχίζει: «Δεν τρέφουμε εμείς τη μέλισσα, αντίθετα, τρεφόμαστε από το φαγητό της». Αυτό που κάνει ξεχωριστό το μέλι των Κυθήρων είναι n χλωρίδα του τόπου. «Εχουμε πολύ θυμάρι και άπειρα άλλα αρωματικά», λέει ο Γιάννης Πρωτοψάλτης. Φίνο και ξεχωριστό, κέρδισε παμψηφεί τον θαυμασμό των σεφ μας στη γευστγνωσία και ζήτησαν αμέσως να μάθουν πού μπορούν να το προμηθευτούν. Εδώ, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Γιάννης έχει 400 μελίσσια και παράγει περί τους 2 τόνους μέλι τον χρόνο. Δεν θέλει να βόλει περισσότερα. Γιατί έπειτα θα πάψει n παραγωγή να περνάει από το χέρι του και θέλει να παραμείνει μελισσοκόμος, όχι έμπορος μελιού. Για όσους επιθυμούν να το δοκιμάσουν, λοιπόν, δύο λύσεις υπάρχουν: n τηλεφωνική παραγγελία και το ταξίδι στα Κύθηρα. Οταν παρέλαβε το βραβείο του, δήλωσε: «Ελπίζω να είναι μια επιπλέον ώθηση για να ακολουθήσουν κι άλλοι τον δρόμο της μελισσοκομίας». Γιάννης Πρωτοψάλτης, θυμαρίσιο Μέλι Κυθήρων, Μητάτα Κυθήρων, τηλ.: 2736033.010, κιν. 6977692745, ιστοσελίδα: www. aplynori. gr. To βραβείο απένειμε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Τσακίρης. Ο Λευτέρης Γεωργιάδης σπούδασε πληροφορική, αλλά μοιραζόταν ανέκαθεν την αγάπη του πατέρα του για το κρέας και τα αλλαντικά. To 1989 έκανε τη στροφή. Αποφάσισε να ασχοληθεί με το κρεοπωλείο της οικογένειας, ενώ το 2010 άνοιξε το πιο σύγχρονο εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος κρεοπωλείο, το οποίο τηρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Πιστοποιημένο κατά HAACP και ISO 22000, είναι μια επένδυση βιομηχανικής τάξεως. Δεν μετανιώνει για τον χρόνο και το χρήμα που ξόδεψε. Επενδύει στην προστιθέμενη αξία που δίνουν στο κρεοπωλείο του οι φυσούνες που παραλαμβάνουν τα σφάγια, οι ισοθερμικές πόρτες για να μη χάνεται ούτε λεπτό ο βαθμός ψύξης, οι τοίχοι επενδεδυμένοι με πάνελ με αντιμικροβιακές επιστρώσεις, τα φρεάτια και σιφόνια φερμένα από τη Γερμανία, ώστε να απομονώνονται οι χώροι επεξεργασίας του κρέατος και να μην υπάρχει κίνδυνος μολύνσεως. Επίσης, προσφέρει και άλλες υπηρεσίες. Κόβει, μαρινάρει, αναμειγνύει, προσφέρει έτοιμα για ψήσιμο «κρεοτεχνήματα». Εκεί θα βρείτε μια σειρά ποιοτικών προϊόντων απ' όλη την Ελλάδα και εξαιρετικό πάγκο τυριών, αντάξιο ενός ντελικατέσεν. Ο Ανδρέας Γεωργιάδης, κατά την παραλαβή του βραβείου του γιου του, είπε: «Δεν μπορούσα να φανταστώ πριν από 55 χρόνια, όταν ξεκίνησα να μοιράζω σαλάμια σε μαγαζιά της Αθήνας, ότι σήμερα θα φτάσω εδώ». Κρεοτεχνείο Γεωρνιάδης, Λεωφ. Μαραθώνος 82, Πικέρμι,τηλ.: 210-60.39.870. To βραβείο απένειμε ο καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Τομέας Διαιτητικής και Ασφαλείας Τροφίμων), Γιώργος Μπόσκος. Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου Η Ενωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου ιδρύθηκε το 1934 με τη συμμετοχή 25 τοπικών συνεταιρισμών, που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των αμπελοκαλλιεργητών του νησιού. Η ΕΟΣΣ, απλώς Ενωση για τους Σαμιώτες, συλλέγει το σταφύλι και παράγει το κρασί στα δύο οινοποιεία της, στο Μαλαγάρι και το Καρλόβασι. Στη συνέχεια το διαθέτει, εμφιαλωμένο, στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Γιατί n Ενωση εξάγει το 80% της ετήσιας παραγωγής τα, που είναι περίπου 7.000 τόνοι κρασί. Η Γαλλία από μόνη της απορροφά το 80% των εξαγωγών του νησιού, ενώ το σαμιώτικο κρασί ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο. Οι περίφημες σαμιώτικες ποικιλίες, τα μοσχάτα, τα φωκιανά, τα κολοκυθάτα, δεν κερδίζουν μόνο τις αγορές στο εξωτερικό, κερδίζουν και σημαντικές διακρίσεις. To 2010 μάλιστα ήταν χρονιά βραβείων για την Ενωση και τα Σαμιώτικα κρασιά. Εκ μέρους της Ενωσης, ο πρόεδρος της, Ιωάννης Βογιατζής, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε τον «Γαστρονόμο» και αμέσως μετά έδωσε τον λόγο στον επί εικοσιπενταετία γενικό διευθυντή και οινολόγο της Ενωσης, Μανώλη Τσακαλάκη, ο οποίος με υπερηφάνεια μάς είπε: «Ελάχιστα κρασιά στον κόσμο έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται μόνο με το όνομα του τόπου που τα παράγει. Η γαλλική Σαμπάνια, το ουγγρικό Τοκάι, το πορτογαλικό Πόρτο. Ενα από αυτά είναι και το Σαμιώτικο κρασί». Ενωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ), Μαλαγάρι Σάμου, τηλ.: 2273087.511, ιστοσελίδα: www.samoswines.gr To βραβείο απένειμε ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Φεγγερός.. Types: ΑΡΘΡΑ. Subjects: ΑΓΡΟΤΙΚΑ" />

Βραβεία στην Ελλάδα της προκοπής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Βραβεία στην Ελλάδα της προκοπής

Βραβεία στην Ελλάδα της προκοπής Σε μια βραδιά που αποκάλυψε μιαν άλλη πατρίδα εξελίχθηκε n τελετή απονομής των Βραβείων Ποιότητας του «Γαστρονόμου» 2011 Στα αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη Tns οδού Πειραια» συγκεντρώθηκαν το βράδυ Tns περασμένα Τετάρτα περίπου 400 άνθρωποι, οι οποίοι με θέρμη χειροκρότησαν παραγωγού$, μεταποιητέΒ, εμπόρουε, Ενώσε», Συνεταιρισμού$ και «συμμαχίε5», που με n00os και μεράκι παράγουν προϊόντα διατροφικ με ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα. Προϊόντα-πρεσβευτέε Tns xcopas μα5 στο εξωτερικό. Οι προσφώνησε» των βραβευόντων και κυρία» οι αντιφώνησε» των βραβευομένων υπήρξαν συχνά αποκαλυπτικέε. «Eos δίνω την υπόσχεση ότι 0α To περίφημο κράτος όχι μόνο δεν είναι αρωγός, αλλά πολύ συχνά είναι αντίπαλος στις προσπάθειες παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων, Ενώσεων και Συνεταιρισμών. συνεχίσω να είμαι υπηρέτα των μελισσών, όπα» κι αυτέ5 υπηρετούν το φυσικό περιβάλλον»: μ' αυτήν την ταπεινόφρονα δήλωση τέλειωσε την ομιλία του ο Γιάννα Πρωτοψάλτα, που βραβεύτηκε για το εξαιρετικό θυμαρίσιο τσιριγώτικο μέλι του. Ενώ ο ελαιοπαραγωγόε Χάρα Τζωρτζόπουλοε, επίσα από τα Κύθηρα, ήταν συγκινημένοε, αλλά και συγκινητικάε: «Αφιερώνω αυτό το βραβείο σε όλου5 tous νέου$ που δουλεύουν τη γη tous με όραμα. Φίλοι μου, μην τα βάζετε κατω' αξίζει ακόμη κι όταν βλέπετε ότι έχουν διαλυθεί τα πάντα». Οι περισσότεροι από tous βραβευμένου5 Tns φετηπ» xpovms έχουν αποσπάσει βραβεία, για τα προϊόντα tous, σε διεθνεί5 διαγωνισμούε σ' όλον τον κόσμο. Στην Ελλάδα, το περίφημο κράτα όχι μό- -ψτ- γαστρονόμος Οι βραβευθέντες Βασίλης Σ. Ζαμπούνης, ο Νίκος Στέργιου του Αγροτικού Συλλόγου Πρεσπών «Ο Πελεκάνος», οι βιοκαλλιεργητές Τάσος και Χρήστος Γκολέμης, ο Γιώργος Δημητριάδης της Biolea, ο Νίκος Ζαχαριάδης πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κριτσάς, ο Αρης Κεφαλογιάννης της Gaea, n Χριστίνα Παντελεημονίτη των «Μυλελιών», ο Γιάννης Πρωτοψάλτης του «Μελιού Κυθήρων», ο Λευτέρης Γεωργιάδης του «Κρεοτεχνείου» Γεωργιάδη, πίσω του ο Χάρης Τζωρτζόπουλος της «Αστάρτης», ο Ανδρέας Γεωργιάδης, ο Κυριάκος, ο Χρήστος και ο Νίκος Κωσταρέλος του «Τυροκομείου Κωσταρέλου», ο Νίκος Φωτιάδης της «Φάρμας Φωτιάδη» και ο πρόεδρος της Ενωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου Ιωάννης Βογιατζής, Μανώλης Τσακαλάκης, Γεν. Διευθυντής - Οινολόγος της ΕΟΣΣ. νο δεν είναι apa>Y0s, αλλά πολύ συχνά είναι αντίπαλθ5. Αποκαλυπτιkos ήταν ο κτηνοτρόφ^ Nikos Φωτιάδα, ο onoios βραβεύτηκε για την πρότυπη φάρμα αγριογούρουνων: «Γιανα βγάλει ο yios μου άδεια ίδρυσα χοιροστασίου χρειάστηκε μέχρι στιγμή518 μήνε5 και με τη δική μου παρέμβαση, να τρέχω από υπηρεσία σε υπηρεσία. Και ακόμη δεν ξέρουμε αν θα την πάρει... Αν επέλεγε όμακ να γίνει εισαγωγέα5 χοιρινού κρέατο5 0a χρειαζόταν μόνο μια εβδομάδα και εξοπλισμό που δεν θα ξεπερνούσε τα 3.000 ευρώ. Ενώ για να ξεκινήσει το χοιροστάσιο, απαιτούνται περισσότερα από από 20.000 ευρώ». Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθησαν πολιτικοί, επιχειρηματίε5 και επιχειρηματικοί φορείε, πανεπιστημιακοί και ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματίε5 του κλάδου των τροφίμων αλλά και Tns επιKoivcovias, άνοιξε με την χαιρετιστήριο ομιλία του διευθυντή των περιοδικών εκδόσεων Tns «Καθημερινή5», Σωκράτη Τσιχλιά, ο ο- noios, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Αισθάνομαι ότι ιδιαίτερα εφέτο5 τα Βραβεία Ποιότητα5 του "Γαστρονόμου" έχουν ξεχωριστή αξία. Εν μέσω Tns ζοφερή5 κρίσα που ταλαιπωρεί και ταπεινώνει την πατρίδα μα5, θα τιμήσουμε avOpcimous του μόχθου και Tns παραγωγή5, Tns καινοτομία5 και Tns npoKorais. Βρεθήκαμε για να γιορτάσουμε με αυτού5 που επιλέξαμε εφέτο5, παρα- Οι ιστορίες των βραβευμένων αηό την ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΤΕΡΑ γωγουε, μεταποιητε5, εμπορουε και εξαγωγείε, που κέρδισαν το στοίχημα γιατί επιμένουν σε ποιοτικά, διακεκριμένα ελληνικά προϊόντα. Προϊόντα διατροφή έντιμα, ασφαλή και νόστιμα που κατακτούν την εγχώρια αγορά αλλά και τ» αγορέ5 του κόσμου. «Τιμούμε, βραβεύουμε και προβάλλουμε Ελληνε5 με όραμα που με τ» δικέ5 tous δυνάμε» έκαναν πραγματικότητα αυτό που έχει ανάγκη πριν από όλα σήμερα n χώρα: εκμεταλλεύτηκαν τα συγκριτι¬ κά uas πλεονεκτήματα, ενσωμάτωσαν υπεραξίεε, δημιούργησαν μικρό ή μεγαλύτερο κέρδοε για tous i6ious και tous εργαζόμενου5 στ» επιχειρήσε» tous.» Την τελετή παρουσίασε για άλλη μια χρονιά n δημοσιογράφε του ΣΚΑΙ Χριστίνα Βίδου. Η βραδιά έκλεισε με εκλεκτά εδέσματα που είχαν προετοιμάσει στο αίθριο του Μουσείου, οι σεφ του «Γαστρονόμου» Νένα Ισμυρνόγλου, Ντίνα Νικολάου, Μανώλα Ασλάνογλου, XpiaTOcpopos Πέσκια5 και Στέλιοε Παρλιάρο5. Gaea - Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς Τυροκομείο Κώστα ρέλου Φάρμα Φωτιάδη Συνεταιρισμός «Ο Πελεκάνος» Biolea Η ισχύς εν τη ενώσει για δύο φαινομενικά ανόμοιους οργανισμούς Δύο ανόμοιοι οργανισμοί, n Gaea και ο Aypottkos Συνεταιρισμόε Κριτσάε, θα μοιραστούν ένα βραβείο για την εξαίρετη δουλειά στον τομέα tous και για τη μεταξύ tous συνεργασία. Η Gaea αν και ιδρύθηκε μόλ» το 1995, έχει προλάβει να δημιουργήσει ένα ισχυρότατο όνομα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από τ» npciras που έβαλε στα ράφια των σούπερ μάρκετ επώνυμο, ποιοτικό προϊόν, n Gaea δραστηριοποιείται στην παραγωγή κυρία» ελαιολάδου και ελκ», αλλά και σειράε άλλων προϊόντων όπα» μαγειρικέε σάλτσεε, ξίδι, ταπενάντ κρητικών ντάκων, κουλουράκια καθα» και βιολογικά προϊόντα. Είναι n πρώτη που καθιέρωσε τη μέτρηση του αποτυπώματοε του άνθρακο5, για να γνωρίζει όχι μόνο πόσο μολύνει n δραστηριότητά Tns το περιβάλλον, αλλά και τον ακριβή τρόπο έτσι ώστε να παίρνει άμεσα μέτρα βελτιώσεα». Η φιλοσοφία Tns μπορεί να συνοψισθεί σε τρε» λέξε»: Ποιότητα - καινοτομία - συνεργασία. Ψυχή Tns ο Αρα Κεφαλογιάννα, και μια ομάδα αφοσιωμένων συνεργατών που οδήγησαν την 15χρονη εταιρεία στην πρώτη γραμμή των ελληνικών εξαγωγών. Ο Αρα Κεφαλογιάννα (δεξιά) παραλαμβάνονταε το βραβείο μαζί με τον Νίκο Ζαχαριάδη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Kprro0s uas είπε: «Στη συνεργασία αυτή είμαστε ισότιμοι, αλλά ο Nikos είναι πιο γενναίοε από μένα, γιατί αν πάει κάτι στραβά εγώ έχω να απολογηθώ σε 26 μετόχουε, ενώ εκείνοε σε 950 συνεταιριστέε». Gaea: Λεωφ. Zuyypou 171, Αθήνα, τηλ.: 210-93.30.595, ιστοσελϊδα: www.gaea.gr Ο Αγροτικός Συνεταιρισμό5 Κριτσάε, που βραβεύθηκε μαζί με την Gaea, είναι ένα5 ελαιοπαραγωγικό5 συνεταιρισμό5 από tous πολλού5 που υπάρχουν στον τόπο uas και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Παράγει πρώτα ποιottitos ελαιόλαδο που βραβεύεται otous πιο σημαντικούε διεθνείε διαγωνισμούε, με πρώτον και καλύτερο ετήσιο διαγωνισμό του Διεθνούε Συμβουλίου Ελαιολάδου, Mario Solinas, που γίνεται κάθε χρόνο στην Ισπανία. Δεν είναι όμα» το μόνο ελληνικό ελαιόλαδο που αποσπά αντίστοιχα βραβεία. Αυτό που κάνει ξεχωριστό τον συνεταιρισμό Κριzoas είναι ότι αντί να επαναπαυθεί στ» δάφνε5 του, είχε την ικανότητα να αντιληφθεί ότι δεν φθάνει ένα εξαιρετικό προϊόν για να κατακτήσε» μια θέση στη διεθνή αγορά. Χρειάζεται ικανή ποσότητα, μάρκετινγκ και δίκτυο διανομήε αντίστοιχα με το εγχείρημα. Συνεταιρίστηκε λοιπόν επί ίσο» όρο» με m Γαία, δημίου ργώνκ» μια νέα εταιρεία, την Κριτσά-Γαία, χρησιμοποίησε την τεχνογνωσία Tns και σήμερα έχει τετραπλασιάσει τ» εξαγωγέ5 του, κερδίζοντα5 μια θέση στα καλύτερα ράφια των διεθνών σούπερ μάρκετ και συναγωνιζόμενο στην τιμή τα ακριβότερα τοσκανικά ελαιόλαδα. Λίγε5 κουβέντεε και σταράτεε uas είπε ο Nikos Ζαχαριάδα κατά την παραλαβή του βραβείου, ευχαριστώνταε όλουε όσοι δούλεψαν για να φθάσει σήμερα εδώ που βρίσκεται ο Συνεταιρισμό5 Κριτσάε. Ανροιικός Συνεταιρισμός Κριισάς: Κριισά Λασιθίου, τηλ.: 28410-51.213, ιστοσελϊδα: www.kritsacoop.gr To βραβείο απένειμε ο βουλευτήε και τομεάρχα Ανάπτυξα Tns Nias Δημοκρατίαε Κωστήε Χατζηδάκα. To εθνικό μας τυρί από μια οικογένεια Ενας πατέρας με tous vious του ανέβηκαν στο βήμα την περασμένη Τετάρτη. Η παλιά και n καινούργια γενιά ενό5 τυροκομείου που μετρά 40 χρόνια ζωήε. To δυνατό του σημείο; Η φέτα. Στην τυφλή γευσιγνωσία που έκαναν οι σεφ του Γαστρονόμου, μια παρέα ειδημόνων και απαιτητικών γευσιγνωστών δηλαδή, ομόφωνα ψήφισαν τη φέτα Κωσταρέλου α» την καλύτερη από μια σειρά εξαιρετικέε φέτεε που δοκίμασαν. To μυστικό Tns; Κάθε χρόνο επεξεργάζονται περίπου 1.000 tovous γάλακτοε, που προμηθεύονται από 65 κτηνοτρόφουε- μαKpoxpovious συνεργάτεε tous από την Κάρυστο. Η φέτα που φτιάχνεται με χειροποίητη πυτιά και ωριμάζει σε βαρέλια οξκ» τουλάχιστον 4-5 μήνεε, διπλό δηλαδή διάστημα απ' αυτό που ορίζει ο νόμοε. Προσαρμοζόμενοι στ» ανάγκεε του σύγχρονου καταναλωτή παράγουν πλέον και μια σειρά τυριών με χαμηλά λιπαρά όπα» τη γίδινη γραβιέρα και αιγοπρόβειο γιαούρτι με 2% λιπαρά που πρέπει να το δοκιμάσετε για να καταλάβετε τι εστί γιαούρτι. Ektos όμα» από αυτά θα βρείτε και μεγάλη ποικιλία από άλλα εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα. Συγκινημένοε ο Xpfiaros Κωσταρέλθ5, ευχαρίστησε και πέρασε τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Στου5 γιου5 του Κυριάκο και Νίκο που τόνισαν ότι «είναι μια ακόμα ηθική δέσμευση για να συνεχίσουμε να κάνουμε με κέφι και φιλότιμο τη δουλειά που μάθαμε από τον πατέρα μα5». Τυροκομείο Κωσταρέλου, 26ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990-25.569 To βραβείο απένειμε ο διευθυνττ» Tns Γαλακτοκομικήε Σχολήε Ιωαννίνων, Κώσταε Μάντζαρα. Η «ευρωπαϊκή» μονάδα παραγωγής Στην Εξοχή, ένα μικρό χωριό έξω από την Κατερίνη, μέσα σε μια φάρμα 300 στρεμμάτων βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγήε κρέατοε αγριογούρουνου και αλλαντικών του Νίκου Φα> τιάδη. Tios χοιροτρόφου, πρόσφυγα από τον Πόντο, ανέλαβε τη μικρή πατρογονική επιχείρηση και με το επιχειρηματικό του δαιμόνιο, την αγάπη του για τα ζώα και το ανήσυχο πνεύμα του κατάφερε να την μετατρέψει σε μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγήε. Ο Nikos Φωτιάδα έμαθε, ερεύνησε, ταξίδεψε, συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκα και έφτιαξε τελικά μια πρότυπη φάρμα εκτροφήε ζώων και παραγωγήε κρέατο5. Ευγνώμων, δεν ξεχνά τον καθηγητή Κώστα Αλεξόπουλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκα, που δεν ζει πια, ο onoios είχε κάνει τη φάρμα πανεπιστημιακό εργαστήριο και δίδασκε εκεί tous φοιτηzts του. Τα ζώα του κοιμίζονται για να σφαγούν. Τα εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά tous οφείλονται στην κίνηση και την ελευθέρα βοσκή. Παράγει πλέον, εκτόε από το σήμα κατατεθέν Tns επιχείρησα το μαριναρισμένο αγριογούρουνο και μια σειρά αλλαντικών συνολικά περί tous 1.200 tovous ετησία». Ο Νίkos Φωτιάδα παραλαμβάνονταε το βραβείο του συνόψισε σε δυο φράσε» τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ελληναε επιχειρηματίαε παραγωγόε: γραφειοκρατία, εχθρική νομοθεσία, ανυπαρξία κινήτρων και πολιτικήε. Φάρμα Φωτιάδη, Εξοχή Πιερίας, τηλ.: 2351095.777, ιστοσελϊδα: www.farma-fotiadi.gr To βραβείο απένειμε n υφυπουργόε Αγροτικήε Ανάπτυξα και Τροφίμων, Τομέαε Ζωικήε Παραγωγήε, Μιλένα Αποστολάκη. Εκσυγχρονισμός και συλλογικότητα To ότι tvas αγροτιιακ συνεταιρισμό s μπορεί να λειτουργεί με όρου s ιδιωτικήε επιχείρησα ήταν μέχρι npoTivos απίστευτο. Ομα» ο κόσμο5 Tns πρωτογενούε παραγωγήε εξελίσσεται και εξελίσσεται γοργά, υπερντκώνταε τα θεσμικά εμπόδια και την ανυπαρξία πολιτπα» υποστήριξα. To 2003 μετά μια ιδιαίτερα δύσκολη για tous φασουλοπαραγωγού5 των Πρεσπών περίοδο, μια ομάδα νέων ανθρώπων με επικεφαλήε τον Νίκο Στέργιου αποφάσισαν να δράσουν. Δημιούργησαν τον συνεταιρισμό και έβαλαν α» όρο ότι για να γίνει κάποκκ ueXos πρέπει να πληρώσει εφ' άπαξ ένα σεβαστό ποσόν. Ετσι, οι αγρότε5 συνέδεσαν την πρόοδο του συνεταιρισμού με τη δική tous ατομική πρόοδο. Λειτούργησαν με όρου s noioTnras και αγοpas. Αντιλήφθηκαν τη σημασία τα προστιθέμενα αξία5, δημιούργησαν το δικό tous σύγχρονο εργαστήριο τυποποίησα, πρόσεξαν τ» συσκευασίε5 tous και κατοχύρωσαν την ονομασία «φασόλι Πρεσπών» a» Ονομασία Προστατευόμενα Γεωγραφικήε Ενδειξα. Ο Nikos Στέργιου εμφανακ συγκινημένο5 κατά την παραλαβή του βραβείου του θυμήθηκε τ» δύσκολε5 περιόδοα, τον αγώνα tous και τελικά την επιτυχία Tns προσπάθεκ» tous, που δικαιώθηκε και με το βραβείο του Γαστρονόμου. Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ο Πελεκάνος», Λαιμός, Φλώρινα, τηλ.: 23850-51.855, ιστοσελϊδα: www.prespabeans.gr To βραβείο απένειμε n καθηγήτρια Επιδημιολογίαε τα Ιατρικήε Σχολήε του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόe&pos tns Ελληνιια» Επιτροπήε Διατροφήε, Αθηνά Γληνού. Αναγνώριση από τις διεθνείς αγορές To βιολογικό ελαιόλαδο του Γιώργου Δημητριάδη βρίσκεται στα καλύτερα ράφια των ακριβότερων ντελικατέσσεν και στα mo γκουρμέ εστιατόρια στο εξωτερικό. Περιοδκά, ραδιοφωνκοί και τηλεοπτικοί σταθμοί το παρουσιάζουν και το εξυμνούν και α» εξαιρετικό βιολογκό προϊόν, αλλά και α» σύγχρονη και ταυτόχρονα παραδοσιακή μονάδα παραγωγήε. Τουρίστεε και μαθητέε από σχολέε σχετικέε με τα τρόφιμα είναι μόνιμα παρόντε5 στ» εγκαταστάσε» του ελαιοτριβείου. Εκεί n έκθλιψη του ελαιόλαδου γίνεται από γρανιτένιεε μυλόπετρεε, επιπλέον σκεπασμένεε με γυάλινο θόλο για την προφύλαξη από κάθε ξένο σώμα. To λάδι εξάγεται με μηχανική πίεση, σε κανένα στάδιο Tns διαδικασίαε δεν θερμαίνεται και έτσι διατηρεί όλα τα αντιοξειδωτικά του συστατικά. Ο Γιώργοε Δημητριάδα δεν δυσκολεύθηκε να βρει τον δρόμο για τ» διεθνείε αγορέε. Αντίθετα n ελληνική αγορά δεν αναγνώρισε την προσπάθειά του. Δίνει την καθημερινή του μάχη α» πρόεδροε των Βιοκαλλιεργητών του νομού Χανίων. Κατά τη βράβευσή του ευχαρίστησε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Ινστιτούτο Ελκ» και Υποτροπικών Φυτών για τη βοήθειά tous, λέγονταε ότι οι πόρτεε tous ήταν πάντα ανοιχτέε στουε βιοκαλλιεργητέε. «Βασιστήκαμε», είπε στην «επιστημονική έρευνα αλλά και στην κληρονομιά uas που δεν μπορεί κανείε να uas την πάρει». Biolea, Αστρικας, Κολυμβάρι Χανίων, τηλ.: 28240-23.281, ιοτοσελίδα: www.biolea.gr To βραβείο απένειμε ο διευθυντήε του Ινστιτούτου Ελκ» και Υποτροπικών Φυτών, Κωνσταντίνο5 Χαρτζουλάκα. Βραβεία στην Ελλάδα της προκοπής Ο διευθυντής των περιοδικών εκδόσεων της «Καθημερινής», Σωκράτης Τσιχλιάς, ανοίγει με την ομιλία του την εκδήλωση. Η οικογένεια της «Αστάρτης». Ο βραβευμένος ελαιοπαραγωγός Χάρης Τζωρτζόπουλος με τη γυναίκα του Μαργαρίτα και το αγοράκι τους. Βασίλης Ζαμπούνης Αποψη του αίθριου του Μουσείου Μπενάκη, οπου έγινε n γιορτή. Οι καλεσμένοι του «Γαστρονόμου» απήλαυσαν εξαιρετικά εδέσματα φτιαγμένα από τους σεφ του περιοδικού Ντίνα Νικολάου, Νένα Ισμυρ νόγλου, Χριστόφορο Πέσκια και Μανώλη Ασλάνογλου, καθώς και τα γλυκά του Στέλιου Παρλιάρου. Μια άποψη από το αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, όπου έγινε n απονομή των βραβείων. Στην πρώτη σειρά από αριστερά, διακρίνεται ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Τσακίρης, ο βουλευτής και τομεάρχης ανάπτυξης της Ν.Δ. κ. Κωστής Χατζηδάκης και n οικογένεια του βραβευμένου Λευτέρη Γεωργιάδη. Η πλακέτα των βραβείων του «Γαστρονόμου», φιλοτεχνημένη από τον ζωγράφο Χρήστο Μποκόρο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους -από δεξιά προς τα αριστερά- n κ. Λένα Αλαφούζου, n βραβευμένη εφέτος κ. Χριστίνα Παντελεημονίτη, n κ. Μίκα Κοντέλλη, n κ. Ιωάννα Μαυραντώνη και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Παντελεημονίτης. Μια ολόκληρη ζωή στους ελαιώνες Ο Βασίλης Ζαμπούνης, εκδότης του περιοδικού «Ελιά και Ελαιόλαδο» και διευθυντής Tns κοινοπραξίας «Ελαιοκομικά 3Π» (Ελαιοκομικά Προϊόντα Πιστοποιημένα Ποιότητας), σπούδασε αγροτική οικονομία στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη του δουλειά ήταν στην «Ελαιουργική». Κατόπιν, ως ελεύθερος επάγγελμα™» ξεκίνησε να καταγράφει και να κωδικοποιεί όλη την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορούσε στο ελαιόλαδο. Συνέβη, μάλιστα, να εκδώσει, σε μία χρονιά μόνο, 600 σελίδες κωδικοποιημένων νόμων. Μπαίνει τόσο μέσα στον κόσμο Tns ελαίου ργίας, που αποφασίζει να εκδώσει το περιοδικό «Ελιά και Ελαιόλαδο». Γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι δεν αρκεί ένας καλός παραγωγός, χρειάζονται πολλοί μαζεμένοι ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να λάμψει. Τότε δημιουργεί την κοινοπραξία «Ελαιοκομικά 3Π» και συγκεντρώνει 34 από τους καλύτερους παραγωγούς μας. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, έκλεισε με μια φράση που αποδίδει την κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα: «Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα στηρίξουν την πόλη, τα προϊόντα και τη γαστρονομία Tns». «Ελιά και Ελαιόλαδο», Ξενοφώντος 15α, Πλάκα, τηλ.: 210-32.10.621, ιστοσελίδα: www.oliveoil-info.com To βραβείο απένειμε ο Πανανιώτης Ροτζιώκος, εμπορικός διευθυντής της «Καθημερινής». Astarti - Τα Μυλέλια Tzortzopoulos Estate Κτήμα Γκολέμη Μέλι Κυθήρων Γ. Πρωτοψάλτης Κρεοτεχνείο Γεωργιάδης Λάκωνες, όνομα και πράγμα Μελισσοκόμος και Ενας κρεοπώλης όχι μελισσοτρόφος με πιστοποίηση To όνομα είναι σήμα κατατεθέν Ο ελαιοπαραγωγός που ξέρει το χώμα Πολλές είναι φαίνεται οι αγάπες του Χάρη Τζωρτζόπουλου, που παράγει το υπέροχο βιολογικό ελαιόλαδο Αστάρτη. Tis αναφέρω χωρίς σειρά προτεραιότητας: Η οικογένειά του, τα Κύθηρα, n βιοκαλλιέργεια, το χώμα. «Από το χώμα ξεκινάνε τα πάντα», λέει ο yios ενός ναυτικού που προοριζόταν για θαλασσινός αλλά τον κέρδισε n γη. Ο Χάρης σπούδασε στην Κρήτη γεωπονία και έκανε το μεταπτυχιακό του στη βιοκαλλιέργεια στην Ολλανδία. Γύρισε στο Τσιρίγο γεμάτος ιδέες, ξεκίνησε να καλλιεργεί βιολογικά τα πατρογονικά του κτήματα, αγόρασε σιγά σιγά τα κτήματα Tns ευρύτερα οικογένειας του και σήμερα καλλιεργεί περί τα 100 στρέμματα. Από vcopis αντιμετώπισε τ» αντιξοότητες του επαγγέλματος. Μόλις ξεκίνησαν να παράγουν οι ελιές του, έπεσε στα Κύθηρα ένας παγετός, που τον έφερε 4 χρόνια πίσω. Δυσκολεύτηκε, «στενεύτηκε» αλλά συνέχισε. Και σιγά σιγά ήρθαν τα βραβεία στους διεθνείς διαγωνισμούς και τώρα το βραβείο του «Γαστρονόμου». Βαθύτατα συγκινημένος κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Χάρα έστειλε ένα μήνυμα που μας συγκίνησε όλους: «Αφιερώνω το βραβείο σε όλους tous νέους ανθρώπους που δουλεύουν με όραμα τη γη tous. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πολλοί». Astarti - Tzortzopoulos Estate, Καραβάς, Κύθηρα, τηλ.: 27360-33.588, ιστοσελίδα: www.infotatzortzopoulos-estate.gr To βραβείο απένειμε ο νενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυιιοιιοίηοης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) Γιώργος Οικονόμου. Γυναικεία ευρηματικότητα Η Χριστίνα Παντελεημονίτη 0α μπορούσε να είναι από τ» «τυχερές» που δεν χρειάζεται να εργάζονται. Ομως n δημιουργικότητα και n ευρηματικότητά τα την οδήγησαν στον κόσμο των επιχειρήσεων και μάλιστα των πρωτοπόρων. Είναι από tous πρώτους που ξεκίνησαν us «μικρές επιχειρήσεις» με επώνυμο ελληνικό προϊόν. Ηταν n πρώτη που μας έμαθε να τρώμε μακαρόνια με διαφορετικές γεύσεις. «Τα Μυλέλια» ξεκίνησαν ερασιτεχνικά, για να καταλήξουν σήμερα σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό εργαστήριο και μια μικρή αλλά εύρωστη επιχείρηση. Ζυμαρικά, σάλτσες, γλυκά του κουταλιού φτιάχνονται υπό τη συνεχή και άγρυπνη επίβλεψη τα Χριστίνας. Η κοινωνική Tns ευαισθησία την οδηγεί, με τη βοήθεια του συζύγου Tns, να αναπαλαιώσει δυο παλιούς πετρόμυλους στα Ιππεια τα Μυτιλήνα και στην Ακράτα τα Πελοποννήσου. Λειτουργούν eos πόλθ5 έλξα για τα σχολεία και τα παιδιά Tns περιοχής που επισκέπτονται tous χώρους μαOaivovras να αγαπούν τον τόπο και την παράδοσή tous. Συγκινημένη n Χριστίνα Παντελεημονίτη παραλαμβάνοντας το βραβείο tns είπε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ζητούμενο οι μικρές αγροτουριστικές εξαγωγικές επιχειρήσεις πορεύονται με γνώμονα τη σοφία του παρελθόντος, την ποιότητα, τη συνέπεια και το πάθος, όπως και εμείς εδώ και 19 χρόνια». «Τα Μυλέλια», Λειοφ. Μαραθώνος 29, Ανιος Στέφανος. To βραβείο απένειμε ο διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Μηνάς Μαυρικάκης. Τριάντα οκτώ δευτερόλεπτα χρειάστηκαν οι δύο Λάκωνες βιοκαλλιεργητές για να ευχαριστήσουν για το βραβείο που τους απονεμήθηκε. Ονομα και πράγμα ως προς το λακωνίζειν: «Εμείς μιλάμε στο χωράφι», είπαν ευχαριστώντας τον «Γαστρονόμο». Τα χωράφια του Τάσου και του Χρήστου Γκολέμη βρίσκονται στην Παλαιοπαναγιά Λακωνίας. 250 στρέμματα γης. Τα αδέλφια καλλιεργούν εποχικά κηπευτικά, εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα, ελιές, ενώ τυποποιούν μάλιστα οι ίδιοι το λάδι τους. Δουλεύουν μαζί, αλλά έχουν ξεχωριστές αρμοδιότητες: ο Τάσος στην παραγωγή ο Χρήστος πουλάει τα προϊόντα τους στις βιολογικές λαϊκές αγορές. Τους βρίσκουμε σε 12 λαϊκές αγορές στην Αθήνα, αλλά τα προϊόντα τους φθάνουν έως τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο κτήμα υπάρχει ακόμη μια μικρή πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής βιολογικών αυγών και πουλερικών. Στα σχέδιά τους είναι n επέκταση του μικρού πτηνοτροφείου. To κτήμα τους είναι επισκέψιμο, συχνά μάλιστα δέχονται τα παιδιά των σχολείων της γύρω περιοχής, τα οποία παρακολουθούν τις εργασίες που γίνονται στο κτήμα και εξοικειώνονται με τα ζώα και έναν άλλο τρόπο ζωής.. Κτήμα Γκολέμη, Παλαιοπαναγιά Λακωνίας, τηλ.: 27310-36.092. 0a τους βρείτε επίσης στον πάγκο τους στις βιολογικές λαϊκές αγορές: Δευτέρα στη Νέα Σμύρνη, Τρίτη στο Παλαιό Ψυχικό, Τετάρτη στην Ηλιούπολη, Πέμπτη στον Γέρακα, Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα και Σάββατο στο Ιλιον. To βραβείο απένειμε ο κ. Παναγιώτης Ευθυμιάδης, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, επικεφαλής του εργαστηρίου Γεωργίας. Κρίκο μιας αλυσίδας θεωρεί τον εαυτό του ο Γιάννης Πρωτοψάλτης, μελισσοκόμος από τα Κύθηρα. Της φυσικής αλυσίδας. Εκείνος υπηρετεί τη μέλισσα που υπηρετεί τη Φύση, που υπηρετεί τη ζωή. Η αγάπη του για τις μέλισσες, κληρονομιά από τον αδελφό του, τον πρώτο διδάξαντα τα οικογενείας, ξεχειλίζει σε κάθε του κουβέντα. Οι γνώσεις του, επίσης. «Είμαι μελισσοκόμος και όχι μελισσοτρόφος», δηλώνει ο ίδιος και συνεχίζει: «Δεν τρέφουμε εμείς τη μέλισσα, αντίθετα, τρεφόμαστε από το φαγητό της». Αυτό που κάνει ξεχωριστό το μέλι των Κυθήρων είναι n χλωρίδα του τόπου. «Εχουμε πολύ θυμάρι και άπειρα άλλα αρωματικά», λέει ο Γιάννης Πρωτοψάλτης. Φίνο και ξεχωριστό, κέρδισε παμψηφεί τον θαυμασμό των σεφ μας στη γευστγνωσία και ζήτησαν αμέσως να μάθουν πού μπορούν να το προμηθευτούν. Εδώ, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Γιάννης έχει 400 μελίσσια και παράγει περί τους 2 τόνους μέλι τον χρόνο. Δεν θέλει να βόλει περισσότερα. Γιατί έπειτα θα πάψει n παραγωγή να περνάει από το χέρι του και θέλει να παραμείνει μελισσοκόμος, όχι έμπορος μελιού. Για όσους επιθυμούν να το δοκιμάσουν, λοιπόν, δύο λύσεις υπάρχουν: n τηλεφωνική παραγγελία και το ταξίδι στα Κύθηρα. Οταν παρέλαβε το βραβείο του, δήλωσε: «Ελπίζω να είναι μια επιπλέον ώθηση για να ακολουθήσουν κι άλλοι τον δρόμο της μελισσοκομίας». Γιάννης Πρωτοψάλτης, θυμαρίσιο Μέλι Κυθήρων, Μητάτα Κυθήρων, τηλ.: 2736033.010, κιν. 6977692745, ιστοσελίδα: www. aplynori. gr. To βραβείο απένειμε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Τσακίρης. Ο Λευτέρης Γεωργιάδης σπούδασε πληροφορική, αλλά μοιραζόταν ανέκαθεν την αγάπη του πατέρα του για το κρέας και τα αλλαντικά. To 1989 έκανε τη στροφή. Αποφάσισε να ασχοληθεί με το κρεοπωλείο της οικογένειας, ενώ το 2010 άνοιξε το πιο σύγχρονο εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος κρεοπωλείο, το οποίο τηρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Πιστοποιημένο κατά HAACP και ISO 22000, είναι μια επένδυση βιομηχανικής τάξεως. Δεν μετανιώνει για τον χρόνο και το χρήμα που ξόδεψε. Επενδύει στην προστιθέμενη αξία που δίνουν στο κρεοπωλείο του οι φυσούνες που παραλαμβάνουν τα σφάγια, οι ισοθερμικές πόρτες για να μη χάνεται ούτε λεπτό ο βαθμός ψύξης, οι τοίχοι επενδεδυμένοι με πάνελ με αντιμικροβιακές επιστρώσεις, τα φρεάτια και σιφόνια φερμένα από τη Γερμανία, ώστε να απομονώνονται οι χώροι επεξεργασίας του κρέατος και να μην υπάρχει κίνδυνος μολύνσεως. Επίσης, προσφέρει και άλλες υπηρεσίες. Κόβει, μαρινάρει, αναμειγνύει, προσφέρει έτοιμα για ψήσιμο «κρεοτεχνήματα». Εκεί θα βρείτε μια σειρά ποιοτικών προϊόντων απ' όλη την Ελλάδα και εξαιρετικό πάγκο τυριών, αντάξιο ενός ντελικατέσεν. Ο Ανδρέας Γεωργιάδης, κατά την παραλαβή του βραβείου του γιου του, είπε: «Δεν μπορούσα να φανταστώ πριν από 55 χρόνια, όταν ξεκίνησα να μοιράζω σαλάμια σε μαγαζιά της Αθήνας, ότι σήμερα θα φτάσω εδώ». Κρεοτεχνείο Γεωρνιάδης, Λεωφ. Μαραθώνος 82, Πικέρμι,τηλ.: 210-60.39.870. To βραβείο απένειμε ο καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Τομέας Διαιτητικής και Ασφαλείας Τροφίμων), Γιώργος Μπόσκος. Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου Η Ενωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου ιδρύθηκε το 1934 με τη συμμετοχή 25 τοπικών συνεταιρισμών, που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των αμπελοκαλλιεργητών του νησιού. Η ΕΟΣΣ, απλώς Ενωση για τους Σαμιώτες, συλλέγει το σταφύλι και παράγει το κρασί στα δύο οινοποιεία της, στο Μαλαγάρι και το Καρλόβασι. Στη συνέχεια το διαθέτει, εμφιαλωμένο, στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Γιατί n Ενωση εξάγει το 80% της ετήσιας παραγωγής τα, που είναι περίπου 7.000 τόνοι κρασί. Η Γαλλία από μόνη της απορροφά το 80% των εξαγωγών του νησιού, ενώ το σαμιώτικο κρασί ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο. Οι περίφημες σαμιώτικες ποικιλίες, τα μοσχάτα, τα φωκιανά, τα κολοκυθάτα, δεν κερδίζουν μόνο τις αγορές στο εξωτερικό, κερδίζουν και σημαντικές διακρίσεις. To 2010 μάλιστα ήταν χρονιά βραβείων για την Ενωση και τα Σαμιώτικα κρασιά. Εκ μέρους της Ενωσης, ο πρόεδρος της, Ιωάννης Βογιατζής, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε τον «Γαστρονόμο» και αμέσως μετά έδωσε τον λόγο στον επί εικοσιπενταετία γενικό διευθυντή και οινολόγο της Ενωσης, Μανώλη Τσακαλάκη, ο οποίος με υπερηφάνεια μάς είπε: «Ελάχιστα κρασιά στον κόσμο έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται μόνο με το όνομα του τόπου που τα παράγει. Η γαλλική Σαμπάνια, το ουγγρικό Τοκάι, το πορτογαλικό Πόρτο. Ενα από αυτά είναι και το Σαμιώτικο κρασί». Ενωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ), Μαλαγάρι Σάμου, τηλ.: 2273087.511, ιστοσελίδα: www.samoswines.gr To βραβείο απένειμε ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Φεγγερός.

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ


2011-06-05
2011-06-06T07:30:08Z


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.