Χαμηλώνουν τις βάσεις πολυτεχνικά, ιατρικά και παιδαγωγικά τμήματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Χαμηλώνουν τις βάσεις πολυτεχνικά, ιατρικά και παιδαγωγικά τμήματα

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μείωση των άριστων γραπιών και πιώση των βάσεων εισαγωγή s oris repiziirnres και υψηλόβαθμε5 σχολές φανερώνουν οι μέχρι OTiypfis βαθμολογίε5 των υποψηφίων των φεπνών Πανελλαδικών Χαμηλώνουν τις βάσεις πολυτεχνικά, ιατρικά και παιδαγωγικά τμήματα Λιγότερα γραπτά - σε σχέση με πέρσι - βαθμολογούνται στην βαθμολογική κλίμακα 18-20 (άριστα) στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, στα Μαθηματικά Τεχνολογικής και Θετικής Κατεύθυνσης, στη Φυσική Τεχνολογικής και Θετικής Κατεύθυνσης και στα Αρχαία Ελληνικά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Παράλληλα δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρσι στο ποσοστό των άριστων γραπτών στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα αυξημένης βαρύτητας του 5ου Επιστημονικού Πεδίου), στη Γλώσσα Γενικής Παιδείας, στη Χημεία της Θετικής Κατεύθυνσης και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας. Αυτό φανερώνει ένα δείγμα 10.000 γραπτών από Βαθμολογικά Κέντρα, γεγονός που προδιαγράφει την πτώση των βάσεων εισαγωγής σε σχολές που απαιτούν περισσότερα από 18.000 μόρια. Ωστόσο n πτωτική τάση των βάσεων στα υψηλόβαθμα τμήματα δεν φαίνεται να αφορά τα πολύ χαμηλόβαθμα, καθώς n φετινή μείωση των θέσεων εισακτέων κατά περίπου 10.000 σε συνδυασμό με την «εξαφάνιση» από το πεδίο των Πανελληνίων Εξετάσεων περίπου 5.000 δυνάμει χαμηλόβαθμων υποψηφίων προλειαίνει το έδαφος για άνοδο. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Η πρώι. μη αυτή ανίχνευση του πώς θα κινηθούν φέτος οι βάσεις στηρίζεται, ου' σιαοτικά, στην εξέταση τριών βασικών παραγόντων που «προβλέπουν» τα σκαμπανεβάσματα των βάσεων. ^Αναφερόμαστε, βεβαίως, στις συ, ντεταγμένες της διαμόρφωσης των βάσεων, Που είναι: α. Ο «βαθμός δυσκολίας - ευκολίας» : των θεμάτων και οι επιδόσεις των υποψηφίων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και ιδιαίτερα σε σχέση με την τελευταία χρονιά με -την οποία γίνονται οι βασικές συγκρίσεις. Οπως ήδη παρουσιάζουμε, οι επιδόσεις των φετινών uno>ψηφίων, τουλάχιστον στην βαθμολογική κλίματα του άριστα (18-20) , είναι χαμηλότερες από πέρσι στα περισσότερα μαθήματα. ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ β. Ο αριθμός των υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των εισακτέων που κάθε χρόνο παίζει τον ρόλο του πασπαρτού για τις βάσεις των πέντε Επιστημονικών Πεδίων. Φέτος έχουμε σοβαρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Πρώτον, γιατί καταργήθηκαν περίπου 10.000 θέσεις εισακτέων και 24 τμήματα ΤΕΙ, γεγονός που θα επηρεάσει την κίνηση των χαμηλών βάσεων σπρώχνοντας αυτές προς τα πάνω. Δεύτερον, για πρώτη φορά φέτος, ο αριθμός των θέσεων εισακτέων δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια κατά τμήμα (για παράδειγμα στην κατηγορία του 10%), ενώ είναι ασαφής και ο «ειδικός» αριθμός των θέσεων εισακτέων ανά «ειδική» κατηγορία. Παράλληλα, ακόμη δεν έχουμε κατανομή του αριθμού εισακτέων για τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές, όπου όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει μείωση. Από την άλλη οφείλουμε να συνυπολογίσουμε ότι φέτος θα έχουμε τον μικρότερο αριθμό υποψηφίων των τελευταίων χρόνων, καθώς περίπου 5.000 μαθητές της Γ Λυκείου επέλεξαν να πάρουν απολυτήριο χωρίς τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. γ. Η σχέση ζήτησης - προσφοράς θέσεων, δηλαδή, ο αριθμός των υποψηφίων που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις «σχολές κύρους» ή στις «σχολές περιορισμένης ζήτησης» και οι προσφερόμενες θέσεις στις παραπάνω σχολές. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός n επιμονή μεγάλου τμήματος των υποψηφίων σε συγκεκριμένες σχολές (νομικές, παιδαγωγικές, πολυτεχνικές, ιατρικές) και αφετέρου οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και άρα της μείωσης των προσδοκιών, που οδηγεί πολλούς υποψηφίους σε «ρεαλιστικούς» συμβιβασμούς στην επιλογή τμημάτων (για παράδειγμα περισσότεροι υποψήφιοι από κάθε άλλη φορά θα μετρήσουν το «κόστος - όφελος» που σημαίνει n απομάκρυνσή τους από τον τόπο μόνιμης κατοικίας) Οι δύο πρώτοι παράγοντες προδιαγράφουν, κυρίως, το «πατρόν» των γενικών βάσεων εισαγωγής στα πέντε Επιστημονικά Πεδία, ενώ ο άλλος παράγοντας (γ), κυρίως «ξενα¬ γεί» τους υποψηφίους στις «πίστες» των βάσεων κάθε Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ στα όρια των Επιστημονικών Πεδίων. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Αυτό που αναμένουμε με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι: A. Πτώση στα περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα του 2ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αναμένεται πτώση της τάξης των 50-200 μορίων. Β. Πτώση των βάσεων των περιζήτητων και υψηλόβαθμων τμημάτων του 3ου Επιστημονικού Πεδίου από 30 έως 100 μόρια κατά μέσο όρο. Γ. Πιθανή άνοδος στα ξενόγλωσσα Τμήματα Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας. Παρ' όλο που δεν έχουμε αποτελέσματα από βαθμολογίες στα ειδικά Και φέτο5 θα έχουμε εισαγωγή σε αρκετέ* σχολές κυρίως των ΤΕΙ με βαθμολογίε* κατω από in βάση, ωστόσο αυτέ* 0α είναι αρκειά λιγότερε* από πέρσι μαθήματα, n μείωση των θέσεων σπρώχνει τις βάσεις ανοδικά. Δ. Δεν θα έχουμε ενιαία κατεύθυνση των βάσεων εισαγωγής ούτε ανάμεσα στα Επιστημονικά Πεδία ούτε καν ανάμεσα στις σχολές των ίδιων επιστημονικών πεδίων. Η ανισόμετρη ανάπτυξη των επιδόσεων, όπως καταγράφεται στις διάφορες βαθμολογικές κλίμακες της Θεωρητικής, της Θετικής και της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης οδηγούν τις βάσεις εισαγωγής σε διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις. Σε αυτό ωθεί και n μείωση των θέσεων εισαγωγής στα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ, n οποία με τη σειρά της προλειαίνει το έδαφος για άνοδο των εισαγωγικών βάσεων εισαγωγής στα ΤΕΙ.. Ε. Και φέτος θα έχουμε εισαγωγή σε αρκετές σχολές κυρίως των ΤΕΙ με βαθμολογίες κάτω από τη βάση, ωστόσο, αυτές θα είναι αρκετά λιγότερες από πέρσι και θα αφορούν βεβαίως πολύ λιγότερους υποψήφιους. To 2010 υπήρχαν 128 Τμήματα ΤΕΙ με βάση κάτω από 10.000 μόρια εκ των οποίων 46 τμήματα με βάση μικρότερη από 5.000 μόρια. Φέτος, θα υπάρξει άνοδος, αφού έχουμε μείωση των θέσεων σε αυτά τα τμήματα. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΣΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 10.000 ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 18-20 ΓΡΑΠΤΩΝ (ΑΡΙΣΤΑ) TAOIIA PENIKHZ nAIAEIAZ 1.200 1,60% MA0HMATIKA TENIKHI riAIAElAI 2.000 1 ora 4 Ypanra BIOAOriA TENIKHI nAIAEIAZ 800 1 ora 4,5 Ypanra MA0HMATIKA TEXNOAONKHI KATEYOYNZHZ 1.500 1 ora 18 YpanTa qSYIIKH TEXNOAODKHI KATEYOYNZHZ 900 1 otq 22 Ypanra MA6HMATIKA ©ETIKHI KATEYOYNZHI 300 1 ora 4,7 ypama OYZIKH 6ETIKHZ KATEY6YNZHZ 350 f ora 4,7 Ypanra XHMEIA OETIKHZ KATEY6YNZHZ 300 1 ora 2,5 vpama APXAIA EAAHNIKA OEOPHTIKHZ KATEY9YNZHZ 1.000 1 ora 18 ypanra AOrOTEXNIA OEOPHTIKHZ KATEYOYNZHZ 800 1 ora 33 Ypamd AATINIKA OEOPHTIKHZ KATEYOYNZHZ 350 1 ora 6 Ypanra APXEZ OIKONOMIKHZ OEOPIAZ 500 1 ora 3,3 Ypama Πηγή: Δείγμα βαθμολογιών αηό Βαθμολογικά του Ηρακλείου KpiiTns, Tns Πάτραε και Tns Ηπεί Κέντρα του Λεκανοπεδίου, Tns θεσσαλονίκη, μου και Tns Θεσσαλία5. Χαμηλώνουν τις βάσεις πολυτεχνικά, ιατρικά και παιδαγωγικά τμήματα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ /ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΗΣ 201 III —■ —- ———~——:—; < laTpimis AGiiva Kara and 19.400 III laTplKlis ©EaaaAoviKn Kara and 19.300 IV noAiTiKWv MnxaviKWv EMH AGriva Kara and 19.150 IV HAeKTpoAdywv MnxaviKuv & MnxaviKuv H/Y EMIT AGriva KdTuand 19.100 III laTpiKiis naTpa Kara and 19.150 III laTpiKns OeaaaAias Adpiaa Kara and 19.050 III laTptKhs ludvviva Kara and 19.050 IV MnxavoAoyuv MnxaviKuv EMn A6iiva Kara and 19.000 111 latpixris KpnTns HpaKAsio Kara and 19.000 III laipiKiis OpaKns AAeE/noAn Kara and 1 8.900 III OSoYTiaTpiKiis AGriva Kara and 18.950 III OSovTiaTpiKiis ©EaaaAovkn Kara and 1 8.900 111 OappoKcuTiKns AQhva Kara and 18.850 III OapuaKeuTiKiis ©EaaaAoviKn Kara and 18.850 1 NopiKiis AGriva Kara and 18.850 IV Naunnyuv Mnx/yuv Mnx/Kuv EMn AGriva Kara and 18.850 IV rioAiTiKuv MnxaviKWv ©eoaaAoviKn Kara and 18.800 III Enicrrhpns AiaiToAoyias & Aiaipoipris XapoKoneiou AGhva Kara and 1 8.800 IV HAeKTpoAoyuv MnxaviKuv & MnxaviKuv H/Y ©EooaAoviKn Kara and 18.750 III OappaKEUTiKtis naipa Kara and 18.750 IV MnxavoAoyuv MnxaviKuv ©eoaaAoviKn Kara and 18.650 1 NopiKtis ©EooaAoviKn Kara and 18.700 III KmYiaTpinns ©eoaaAoviKn Kara and 18.650 1, II naiSayuyiKO AnpoTiKiis Eicn/ans ©EaaaAoviKn Kara and 1 8.650 w noAmxwv MnxaviKuv Harpa Kara and 18.550 V AoyiaTiKiis & XpnuarooiKOvopiKiis Oik. Ilav. AGnvas AGiiva Kara and 18.600 % i BioAoyias AGiiva Kara and 18.600 IV HAeKTpoAoyuv MnxaviKibv &TexvoAoyias H/Y naTpa Kara and 1 8.550 IV noXiTixwv MnxaviKWv ©MffaAias BoAos Kara and 18.500 III naiSayuyiKO AnpoTiKiis EKn/ons AGiiva Kara and 18.500 III KmvicrrpiKns ©eaaaAias KapoiTod Kara and 18.500 V AoyioTiKiis & XpnucnooiKovouiKris MaKeSovias ©eoaaAoviKn Kara and 18.450 IV XnpJKuv MnxaviK<bv EMI1 AGriva Kara and 18.400 IV, V AioiKnTiKiis EnioTnpns & TexvoAoyias Oik. nav. AGnvas AGiiva Kotco and 18.350 II, III BioAoyias ©eoaaAoviKn Kara and 18.350 IV noAniKwv MnxaviKuv OpaKns EdvGn Kara and 1 8.250 IV MnxavoAoyuv & Aepovaunnywv MnxaviKuv narpa Kara and 18.250 IV Aypovdpuv & Tonoypa9uv MnxaviKuv EMn AGriva Kara and 18.150 j" I NopiKiis OpaKns KouoTnvii Kara and 18.100 II, III BioAoyias naTpa Kara and 18.150 IV HAsKTpoAoywv MnxaviKu v & MnxaviKuv H/Y OpaKns EdvGn Kara and 18.150 IV MnxavoAoyuv MnxaviKuv ©eaaaAias (npunv MnxavoAoyuv MnxaviKuv Biopnxavias ©eaaaAias) BoAos Kara and 18.150 1,11 naiSayuyiKO AnpoTiKiis EKn/ons ©EaaaAias BoAos Kara and 18.100 IV Aypovdpuv & Tonoypa9uv MnxaviKuv ©EaaaAoviKn Kara and 18.100 1, II naiSayuyiKO AnpoTiKiis fKn/ons naTpa KdTu and 18.050 V Opyavuans & AioiKnons EmxEipriaeuv Oik. n. AGnvas AGiiva Kara and 18.100 Καθώς περνούν οι μέρες, n αγωνία των υποψηφίων κλιμακώνεται. Στη φωτογραφία αρχείου, πίνακες με tis pdasis των σχολών αναρτώνται σε λύκειο TO ΠΟΣΟΣΤΟ 10% θυσία αποφοίτων σιον βωμό ins npoxeipomras ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του σχολικού έτους 2009-2010 το υπουργείο τροποποίησε τον νόμο εισαγωγής και όρισε ότι δικαίωμα εισαγωγής επί των θέσεων 10% θα έχουν μόνον οι απόφοιτοι των δύο τελευταίων ετών. Στην περίπτωση αυτή όμως το υπουργείο δεν υπολόγισε ότι το ποσοστό 10% ήταν τεράστιο για τους αποφοίτους που είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και γι' αυτόν τον λόγο εμφανίστηκαν τεράστιες αποκλίσεις στις βάσεις των εισακτέων του 2010 σε ποσοστό 10% και 90% αντίστοιχα στις σχολές με μεγάλη ζήτηση. Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα: Κ Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιά 10%: 12.513 / 90%: 17.394 μόρια Η Γεωλογικό Πανεπιστήμιο Αθήνας 10%: 11.396 / 90%: 15.347 μόρια ίβ Μαθηματικό Σάμου 10%: 6.310 / 90%: 15.067 μόρια Ξαφνικά το ΥΠΔΒΜΘ μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011, ανακοινώνει μια σειρά μέτρων για την πρόσβαση στα ΑΕΙ - ΤΕΙ που φέρνουν τα πάνω κάτω, καταργώντας αυθαίρετα, μεταξύ των άλλων, και τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας με την υποβολή αίτησης σε ποσοστό 10% για τους φετινούς υποψηφίους των ΑΕΙ - ΤΕΙ. Είναι φανερό ότι οι απόφοιτοι του 2011 θυσιάζονται στον βωμό της προχειρότητας και της οικονομικής κρίσης, που επιβάλλει περικοπές στα πανεπιστήμια και αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μια δίκα\& αντιμετώπιση των φετινών εισακτέων, ύστερα από τα όσα ευτράπελα προηγήθηκαν την περσινή χρονιά, θα προέβλεπε τη μείωση του ποσοστού 10% επί των θέσεων σε 2% ή 3% για τους εισακτέους των προηγούμενων ετών με ανάλογη αύξηση των θέσεων για τους εισακτέους σε ποσοστό 90%. Ετσι, δεν θα παρατηρηθούν ξανά οι τρομακτικές αποκλίσεις των βάσεων στα ποσοστά θέσεων 10% και 90%. Δίκαιο, επίσης, θεωρούμε ότι είναι να δοθεί n δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, σε όποιο ποσοστό κριθεί σκόπ*= μο από τους εκπαιδευτικούς ερευνητές, στους αποφοίτους του 2011 και εξής μέχρι την οριστική κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος εισαγωγής. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται n ισότητα ευκαιριών και δεν καθορίζεται το μέλλον των παιδιών μας από συγκυριακές τροποποιήσεις του συστήματος εισαγωγ γης σε ΑΕΙ - ΤΕΙ.

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ


2011-06-06
2011-06-06T07:30:14Z


ΤΑ ΝΕΑ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.