Νέα ερωτήματα για το φυτοφάρμακο στις σταφίδες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Νέα ερωτήματα για το φυτοφάρμακο στις σταφίδες

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ

Νέα ερωτήματα για το φυτοφάρμακο στις σταφίδες Επερωτήσεις βουλευτών και άρνηση εκπαιδευτικών να παραλάβουν τα «πακέτα» του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την κατανάλωση φρούτων στα σχολεία προκάλεσε n αποκάλυψη τα «Κ» στο φύλλο τα Kupiaiais (5/6) για την ανίχνευση υπολειμμάτων παράνομου φυτοφαρμάκου oris σταφίδε$ που μοιράστηκαν σε δημοτικά σχολεία τα AOm/as και τα Θεσσαλονίκα. Η ενημέρωση από πλευρά$ του υπουργείου Αγροτικήε Ανάπτυξα μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον συγκεχυμένη και σε καμία περίπτωση επαρκή5. Γονεί5 και εκπαιδευτικοί που επικοινώνησαν με το υπουργείο ενημερώθηκαν ότι οι παρτίδε5 στα- <pi6as σα οποίεε ανιχνεύτηκαν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκου έχουν αποσυρθεί και δεν μοιράστηκαν στα σχολεία. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι n «Κ» πραγματοποίησε δειγματοληψία από tis σταφίδε5 που μοιράστηκαν στα σχολεία και cms οποίεε ο εργαστηριακόε έλεγχοε εντόπισε υπολείμματα παράνομου φυτοφαρμάκου. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικήε Ανάπτυξα χθε5, σε απάντηση του δημοσιεύματο5 τα «Κ» αναφέρεται ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησα tns κατανάλωσα φρούτων και λαχανικών υλοποιείται σε 1.542 δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά και σε Ανεπαρκής n ενημέρωση από πλευράς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 282.366 μαθητέ$ τα Amiens και τα Θεσσαλονίκα. Δεν δίνεται όμοκ καμία aacpns απάντηση για το nebs βρέθηκαν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκου ox\s σταφίδε5. Μάλιστα n σχετική ανακοίνωση γεννά περισσότερα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι τα πορτοκάλια, τα μήλα και τα αγγουράκια που μοιράστηκαν στα σχολεία είναι προϊ¬ όντα Ολοκληρωμένα Διαχείρισα, δηλαδή ότι έχουν καλλιεργηθεί με την αυστηρή παρακολούθηση γεωπόνου και διαθέτουν πιστοποιητικό γι' αυτό. nibs πιστοποιείται αυτό και γιατί το υπουργείο δεν δίνει στη δημοσιότητα τα σχετικά πιστοποιητικά; Επίσα τονίζεται ότι έχει γίνει ανάλυση σε διαπιστευμένο εργαστήριο υπολειμμάτων, και «από tis σχετικέε αναλύσει δεν προέκυψε οποιοδήποτε πρόβλημα». Γιατί λοιπόν το υπουργείο δεν δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων «που δεν έδειξαν τίποτα»; Τέλοε, αναφέρεται ότι «με βάση του s ελέγχουε που έχουν γίνει, όλα τα προϊόντα που διανεμήθηκαν ή θα διανεμηθούν είναι απολύτωε ασφαλή, διότι δεν ανιχνεύτηκαν συγκεντρώσει φυτοπροστατευτικών προϊόντων πάνω από τα Ανώτατα Ορια Υπολειμμάτων που έχουν θεσπιστεί με τον κοινοτικό κανονισμό 396/2005». To δημοσίευμα δεν αναφερόταν σε υπολείμματα φυτοφαρμάκου πάνω από τα όρια, αλλά σε υπολείμματα φυτοφαρμάκου που δεν έχει λάβει έγκριση για χρήση στη σταφίδα. Ούτε σε αυτό απαντά το υπουργείο, παρόλο που εμμέσακ παραδέχεται ότι otous ελέγχου$ που είχε πραγματοποιήσει εντοπίστηκαν υπολείμματα. Ερώτηση στη Βουλή για το θέμα κατέθεσαν χθεε οι βουλευτέε κ. Γιάννα Δημαράε και Βασίλα Οικονόμου. ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Νέα ερωτήματα για το φυτοφάρμακο στις σταφίδες ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ


2011-06-07
2011-06-07T07:30:07Z


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.