Επαναξιολόγηση β' δόσης αγροτών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Επαναξιολόγηση β' δόσης αγροτών

Επαναξιολόγηση β' δόσης αγροτών Επαναξιολόγηση Tns 2ns δόσα για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών και παράταση του χρόνου υλοποίησα άλλα 5 χρόνια όσων παραγωγών έχουν ενταχθεί σε αγροτικά επενδυτικά προγράμματα, ζητούν γεωτεχνικοί Tns Θεσσαλίας και Tns Πελοποννήσου. To πρόβλημα, κυρίως με τις άδειες εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων έχει προκύψει λόγω Tns εμπλοκήε των δασαρχείων, μέσω υπουργείου Περιβάλλοντο5. Αγρότε5, που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό πρό:' γράμμα για σχέδια Βελτίωσα, έχουν πάρει την 1η δόση διότι πληρούν τα κριτήρια, όμω5 έχουν μείνει μετέωροι επειδή καθυστερεί υπερβολικά n άδεια εγκατάστασης. Τώρα τους ζητείται πίσω n πρώτη δόση, γεγο-* vos που τείνει να καταστρέψει πολλού$ νέους κτηνοτρόφοα. A .ΣΤ. Επαναξιολόγηση β' δόσης αγροτών

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ


2011-06-08T07:30:08Z
2011-06-08


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.