Λάθος και εκτός ύλης θέματα Μαθηματικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Λάθος και εκτός ύλης θέματα Μαθηματικών

ΛΑΚΑΣAΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Λάθος και εκτός ύλης θέματα Μαθηματικών Στο -μάθημα inc, γενικής παιδείας των επαναληπτικών εξετάσεων Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚ ΑΣ A Πτώση των βάσεων εισαγωγή$ για τα ΑΕΙ προβλέπει ο υφυπουργοί Παιδεία$ κ. Ιωάννα Πανάρετο5. Οι βαθμολογίεε αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ εκκρεμεί n ανακοίνωση τα προθεσμία5 υποβοAiis του μηχανογραφικού δελτίου. Την ίδια στιγμή, πόντου, n Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (EME) κατήγγειλε ότι ετέθησαν λάθθ5 και ektos ύλα θέματα otis επαναληπτικέ5 εξετάσει των Μαθηματικών Γενική5 ΠαιΠανελλαδικών Εξετάσεων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν επιβεβαιώνουν tis αρχικέ5 εκτιμήσει για μείωση των αριστούχων και πτώση των βάσεων. Και αυτό διότι, ακόμη και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι ενώσει καθηγητών είχαν κάνει λόγο για ορισμένα από τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων ετών (π.χ. στη Χημεία Θετική5 κατεύθυνση και στα Μαθηματικά γενική5 παιδεία5). Λιγότεροι αριστούχοι Τα δυσκολότερα θέματα θα ο92.259 υποψήφιοι ημερήσιων λυκείων διεκδικούν 66.400 θέσεις σια ΑΕΙ. Περίπου 2.500 υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων διεκδικούν περίπου 750 θέσεις Παρατηρείται υπερσυγκέντρωση υποψηφίων στις βαθμολογίες μεταξύ 14 και 17 με αποτέλεσμα να εκτιμάται ελαφρά άνοδος των βάσεων μεσαίων σχολών των μεγάλων αστικών κέντρων. Αναμένεται πτώση των βάσεων και στα πέντε επιστημονικά πεδία Οι βαθμολογίες προβλέπεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Πέρυσι είχαν ανακοινωθεί στις 5 Ιουλίου. Εκκρεμεί n ανακοίνωση τγια την προθεσμία υποβολής νέας μορφής μηχανογραφικού δελτίου. Η λήξη της προθεσμίας αναμένεται περί τα τέλη Ιουνίου. Τα δυσκολότερα από πέρυσι θέματα οδηγούν σε μείωση των αριστούχων και πτώση των βάσεων και των πέντε επιστημονικών πεδίων. Πηγή: Υπουργείο leι&ε α: η καθημερινη των Μαθηματικών Γενική5 Παι&eias και ζητεί από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του υ- Πτώση των βάσεων προβλέπει ο υφυπουργός Παιδείας κ. Πανάρετος, ενώ οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. πουργείου Παιδεία$ να μη βαθμολογηθούν τα θέματα. Ειδικότερα, ο κ. Ιωάννα Πανάρετο5 σε συνέντευξή του στην ΕΤ3, σχολιάζοντα5 την εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δήλωσε ότι «θα έχουμε μεγαλύτερη κατανομή τα βαθμολογία5, ώστε να μην έχουμε υπερσυγκέντρωση αριστούχων και n επιτυχία να εξαρτάται από ένα μόριο που μπορεί να είναι μια έκφραση στο γραπτό ή μια διαφορετική αξιολόγηση από καθηγητή. Επομένου, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο τρόπο διαχωρισμού των υποψηφίων και εισαγωγή αυτών με την καλύτερη απόδοση στις σχολέ$ μεγάλα ζήτησα, αλλά και των υπολοίπων υποψηφίων ozis άλλες σχολέ5». Ηδη έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο κομμάτι των γραπτών των Τα δυσκολότερα θέματα θα οδηγήσουν σε μείωση των αριστούχων και πτώση των βάσεων των περιζήτητων σχολών των πέντε επιστημονικών πεδίων. Από την άλλη, θα δημιουργηθεί υπερσυγκέντρωση υποψηφίων otis μεσαίε$ βαθμολογίε5, n οποία θα προκαλέσει ακόμη και άνοδο otis βάσεΐ5 των μεσαίων σχολών σε ΑΕΙ τα Αττική5 και τα Θεσσαλονίκη. «Ελλειψη στα δεδομένα» Os npos τα θέματα των επαναληπτικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Γ.Π. τα Γ' Τάξα Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάστηκαν το περασμένο Σάββατο 4/6, n Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανέφερε ότι «στο θέμα Δ, το ερώτημα Δ3 είναι kokcos διατυπωμένο και με έλλειψη στα δεδομένα», ενώ «ξεφεύγει από την εξεταζόμενη ύλη». Επίσα, ozis εξετάσει τα Δ' Τάξα Εσπερινού Γενικού Λυκείου, στο ίδιο μάθημα και την ίδια ημέρα, n EME ανέφερε ότι «στο θέμα B, το ερώτημα Β5 είναι λανθασμένο». To θέμα στην Γ' Ημερήσιων Λυκείων βαθμολογείται με 4 μονάδε5 και εκείνο στη Δ' Εσπερινών με 5 μονάδε5. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία προτείνει την απαλοιφή των δύο θεμάτων και την ανακατανομή των μονάδων tous στα υπόλοιπα ερωτήματα. η καθημερινη Αιχμές Πανάρετου για τα ΑΕΙ Οξύνεται n κόντρα του υπουργείου Παιδείαε με τα πανεπιστήμια λόγω τα απόφασα για περικοπή των συμβασιούχων πανεπιστημιακών από το 20112012, και ευρύτερα για τη μείωση Tns χρηματοδότησα στα ΑΕΙ. Ο αρμόδΐ05 υφυπουργόε κ. Ιωάννα Πανάρετο5, ο onoios εξέδωσε και τη σχετική απόφαση, εμμέσων πλην oacpebs άφησε αιχμέ5 για κατάχρηση των συμβασιούχων από τα ΑΕΙ. Ταυτόχρονα, ζήτησε από τα ΑΕΙ να βρουν Tponoos για να αντιμετωπίσουν zis ανάγκεε που θα προκύψουν από τη μείωση των συμβασιούχων, προτείνοvzas να προχωρήσουν σε συγχωνεύσει ομοειδών προγραμμάτων και Τμημάτων. «Τα ΑΕΙ πρέπει να είναι πρωτοπόρο στην κρίση», είπε αναφέροντα$ ■cis πρωτοβουλίεε που πήραν τα πανεπιστήμια του Stanford και του Berkeley το 2008, όταν ξεκίνησε n διεθνή5 οικονομική κρίση. Ειδικότερα, ο κ. Πανάρετο$ ανέφερε ότι «n εντύπωση ότι κόβονται οι έκτακτοι δεν είναι ακριβή$. Κάθε Τμήμα πρέπει να τεκμηριώνει την ανάγκη για κάθε συγκεκριμένη θέση. Οπου χρειάζεται, θα υπάρξει χρηματοδότηση». Μάλιστα, ανέφερε παραδείγματα παρόμοιων Τμημάτων σε διαφορετικά πανεπιστήμια με τελείου διαφορετικά μεγέθη. «Ενα τμήμα έχει 50 μαθήματα προαιρετικά και άλλο 90. Υπάρχει Τμήμα στο ΑΠΘ που έχει 224 προαιρετικά μαθήματα. Και δεν είναι μόνο θέμα kootous, υπάρχουν παρενέργειε$ και στην εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτούνται πολύ περισσότερα μαθήματα για να πάρει πτυχίο ο φοιTrrms. Γνωστικό αντικείμενο στη χώρα pas χρειάζεται, για το πτυχίο, 70 μαθήματα, ενώ στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού 35». Εντυπωσιακέβ ενέρνειεβ Ταυτόχρονα, ο κ. Πανάρετο5, αναφέρθηκε το Stanford και το Berkeley. «Εκαναν εντυπωσιακέε ενέργειε5 για να ανταποκριθούν στην κρίση. To Stanford αναγκάστηκε να απολύσει διοικητικό προσωπικό και "πάγωσε" του s διορισμού$ για ένα χρόνο, το δε Berkeley έκοψε ένα μισθό από του s καθηγητέ$», είπε ο υφυπουργό5. Από την πλευρά tous, για «μεθόδευση προδήλου αντισυνταγματική» κατηγορούν το υπουργείο Παιδεία5 οι συμβασιούχοι στα Παν. Αιγαίου, ΘεσooAias, Πατρών, ΑΠΘ, Ιωαννίνων και Κρήτα, τα ΤΕΙ Πειραιά και Θεσσαλονίκη, KaOcbs και όσοι αναμένουν να διοριστούν αφού έχουν αξιολογηθεί από τα ΑΕΙ. «Εξαφάνιση μαθημάτων» «Η έλλειψη συμβασιούχων διδασκόντων στα πανεπιστήμια συνεπάγεται την εξαφάνιση μαθημάτων από τα προγράμματα σπουδών, ενώ στα ΤΕΙ πλήττεται ο nupmras τα παρεχόμενα εκπαίδευσα, τα εργαστήρια. Η φυσιογνωμία των πτυχίων στρεβλώνεται». Και κάνουν λόγο για κινητοποιήσει μαζί με tous φοιτητέ5 και tous μονίμου διδάσκοντε5. Στο ίδιο πλαίσιο προβλήματα των πανεπιστημίων εξέθεσαν οι πρυτάνεΐ5 σε χθεσινοβραδινή εκδήλωση. Λάθος και εκτός ύλης θέματα Μαθηματικών Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚ ΑΣ A

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ


2011-06-08T07:30:15Z
2011-06-08


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.