Η ανεκμετάλλευτη ήπια δύναμη της χώρας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)

Η ανεκμετάλλευτη ήπια δύναμη της χώρας

ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

Η ανεκμετάλλευτη ήπια δύναμη mc, χώρας Του ΑΛΕΞΗ ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ* Ηχρονοβόρος διαδικασία απόκτησα φοιτητικής βίζαβ και n πολύπλοκη και δαπανηρή για σπουδαστές διαδικασία χορήγησα άδειας διαμονής σημαίνει ότι οι Αρχές δεν αντιλαμβάνονται το πόσο επωφελής θα μπορούσε να είναι n διευκόλυνση Tns προσέλευσα ξένων φοιτητών. Μα notos, θα πείτε, ξένος φοιτητής ενδιαφέρεται να έρθει στην Ελλάδα για σπουδές; Ως διευθύνων έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα αυτό, διαβεβαιώνω πως υπάρχουν πολλοί άλλοι που θα tous προσείλκυε n Ελλάδα, αλλά που διστάζουν είτε γιατί n npos τα έξω εικόνα Tns χώρας μα5 είναι πηγή avneruxias και φόβου, είτε διότι tous απωθούν οι πολύπλοκε5 διαδικασίε5 χορήγησα βίζαΞ και άδειas διαμονής. Αυτές οφείλονται στην αδυναμία των αρχών να θεσπίσουν ένα σύστημα διαχωρισμού των γνησίων φοιτητών από tous οικονομικούς μετανάστες που αναζητούν εναγωνίως us ίδιες άδειες. Ενα παράδειγμα είναι n απαίτηση των ελληνικών προξενείων στκ ΗΠΑ να προσκομίζουν οι φοιτητέ5 που πρόκειται να έρθουν για φοίτηση, έστω και 4 μηνών, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το FBI. Αυτό και τητών που φοιτούν σε τουρκικά πανεπιστήμια. Σήμερα στην Τουρκία φοιτούν περίπου 16.656 αλλοδαποί σπουδαστέ$ από διάφορε$ χώρεε. Οι ξένοι φοιτητέ$ είναι μια σημαντική πηγή συναλλάγματο5, που δαπανάται για μισθού s εκπαιδευτικών, διατροφή, στέγαση, εκπαιδευτικέ5 μετακινήσει και πλήθθ5 άλλων υπηρεσιών. Πολλοί τομεί$ Tns οικονομίας θα επωφελούνταν από την αύξηση των ξένων φοιτητών και του συναλλάγματος που φέρνουν. Οι ξένοι σπουδαστές τελικά παραμένουν, παρ' όλες τις αντιξοότητες της σημερινής ελληνικής συγκυρίας, και κυρίως των συνθηκών τα ζωής στην Αθήνα, διά βίου πνευματικοί φίλοι της Ελλάδος και οιονεί πρέσβεις της χώρας· πραγματικές στρατιές φιλελλήνων. Τι θα μπορούσε να γίνει; Πρώτον, να στρέψει σοβαρά n Πολιτεία, και ιδιαίτερα τα συναρμόδια υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, Παιδείας, Εξωτερικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την προσοχή της στο θέμα αυτό. Να διευκολύνει τις διαδικασίες φοιτητικής βίζας και να καταργήσει την άδεια διαμονής για τους πραγματικούς φοιτητές βραχείας φοίτησης, διαχωρίζοντάς τους αποτελεσματικά από τους οικονομικούς μετανάστες. Δεύτερον, τα κρατικά ΑΕΙ να μητρώου από το FBI. Αυτό και μόνο -ενώ θα μπορούσε να γίνει δεκτή n βεβαίωση Tns τοηιiais ή πολιτειακή5 αστυνομία5καθυστερεί την έκδοση φοιτηTiiais βίζαΞ για περίπου τρεκ μήνεε. Ερχόμενοι σι Αμερικανοί φοιτητέ$ στην Ελλάδα και εφοδιασμένοι με εθνική θεώρηση εισόδου διάρκεκκ ενό5 έτουε, ακόμη και εάν δεν πρόκειται να υπερβούν το χρονικό αυτό διάστημα, είναι υποχρεωμένοι ενπίΒ 90 ημερών από την άφιξή tous να υποβάλουν πλήθθ5 δικαιολογητικών, oncos ιατριδ εξετάσει από κρατικά νοσοκομεία, προκειμένου να λάβουν άδεια διαμονή5. Αλλά, as έρθουμε στην ουσία Tns υπόθεσα. Θα περίμενε καv£is ότι στην Ελλάδα, που σήμερα αναζητεί παντού οικονομικού s nopous, και που ο υπουργό5 Ανάπτυξα και ΑνταγωνιστικόTnTos ευαγγελίζεται ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την τόνωση Tns εξωστρέφεια$, θα βρισκόταν κάποιοε που να επισημάνει το αυτονόητο, ότι πέρα από τον τουρισμό και tis λίγεε εξαγωγέ$ το μόνο άλλο σήμερα εξαγώγιμο προϊόν είναι αυτό που αποτελεί την ήπια δύναμη Tns xebpas, δηλαδή ο πολιτισμόε και n παιδεία ή oncos εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Στέφανο5 M0vos, τα 3 «Π», συμπεριλαμβάνοντα5 ορθά και το περιβάλλον. Mnncos διαθέτει n Ιταλία κάτι περισσότερο πολιτιστικά ώστε το ακαδημαϊκό έτο$ 2008-2009 να φοίτησαν εκεί 27.362 Αμερικανοί (povtaxs, ενώ στη χώρα μα$ μόνο 3.616; Οι αντίστοιχοι αριθμοί για tis άλλε$ ευρωπαία χώρε5 είναι εξίσου εντυπωσιακοί: στη Βρετανία 31.342 Αμερικανοί cportmis, στην Ισπανία 24.169, στη Γαλλία 16.910. Η Τουρκία πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια για τον διπλασιασμό των ξένων φοι¬ Δεύτερον, τα κρατικά ΑΕΙ να στρέψουν την προσοχή τους στη διαμόρφωση περισσότερων προπτυχιακών τμημάτων, στα οποία n διδασκαλία να γίνεται στα Αγγλικά, πέραν των ολίγων που ήδη υπάρχουν για φοιτητές του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΓβςηιυς. Τρίτον, να αναγνωρίσει το υπουργείο Παιδείας την ανάγκη ρύθμισης για μια ειδική κατηγορία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών που ασχολούνται με το ονομαζόμενο Study Abroad και που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ΚΕΜΕ ή των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, αλλά που είναι σχολές ή προγράμματα μονοετούς ή εξαμηνιαίας φοίτησης ξένων φοιτητών σε σπουδές ελληνικού πολιτισμού. Τέταρτον, να συμπράξουν κρατικοί και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς (όσο δύσκολο και εάν φαίνεται σήμερα) σε μια κοινή προσπάθεια διεθνούς προβολής της Ελλάδας ως εκπαιδευτικού προορισμού με ισχυρή παρουσία στις διάφορες διεθνείς εκθέσεις, πράγμα το οποίο κάνουν με μεγάλη επιτυχία, n Γαλλία, n Ισπανία, n Ιταλία, n Γερμανία, από κοινού οι σκανδιναβικές χώρες, και ακόμη και n Τουρκία, που εκπροσωπείται από μεικτές αποστολές κρατικών και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών στις διάφορες διεθνείς εκθέσεις. Μερικές φορές αδιαφορούμε για πράγματα απλά και σίγουρα, τα οποία δεν απειλούν κανένα, τα οποία όμως, εάν καλλιεργούσαμε, θα βλέπαμε ως κοινωνία πολλαπλά οφέλη. * Ο κ. Αλέξης Φυλακτόπουλος είναι πρόεδροςτου College Year in Athens και του ΔΙΚΕΜΕΣ (Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών). Η ανεκμετάλλευτη ήπια δύναμη mc, χώρας ΑΛΕΞΗ ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ


2011-06-09T07:30:12Z
2011-06-09


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.