Ο ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος ο Λέσβιος: Λόγος εις το μνημόσυνον των ιδρυτών, ευεργετών και καθηγητών του Πανεπιστημίου, ρηθείς εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών αυτού τη 30 Ιανουαρίου 1934 εντολή της Συγκλήτου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1934 (EN)
Ο ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος ο Λέσβιος: Λόγος εις το μνημόσυνον των ιδρυτών, ευεργετών και καθηγητών του Πανεπιστημίου, ρηθείς εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών αυτού τη 30 Ιανουαρίου 1934 εντολή της Συγκλήτου

Στεφανίδης, Βασίλειος Κ.,

23 σ. 24 εκ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1934

ARC-2008-38953
oai:digital.lib.auth.gr:100996

[χ.ο.], Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)