Ο φίλος των ζώων, Αριθμός φύλλου 9. [Ιούνιος 1940]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1940 (EL)
Ο φίλος των ζώων, Αριθμός φύλλου 9. [Ιούνιος 1940]

Σημείωση / Note: "Περιοδικόν της υπό την Υψηλήν Προεδρείαν της Α. Β. Υ. της Πριγκηπίσσης Αικατερίνης, Έτος Σ', Περίοδος Γ'".

περιοδικό, σ. 66-80 εικ. 26 εκ.

Ζώα, Ευημερία των, Περιοδικά
Animal welfare, Periodicals

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1940

ARC-2009-47687
oai:digital.lib.auth.gr:110852

Εταιρεία Προστασίας των Ζώων, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.