Χαρακτηρισμός της Αττικής αγωγής του Ε΄και του Δ΄ Π. Χρ. αιώνος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1906 (EN)
Χαρακτηρισμός της Αττικής αγωγής του Ε΄και του Δ΄ Π. Χρ. αιώνος

Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι.

Σημείωση / Note: Ανάτυπο από το περιοδικό "Αθηνά", τόμος δέκατος όγδοος. Στο εξώφυλλο ιδιόχειρη αφιέρωση "Τω φιλτάτω και σεβαστώ μοι καθηγητή κ. Ν. Πολίτη, Ν. Ι. Εξαρχόπουλος".

σ. 124-144 24 εκ.

Education, Greek
Εκπαίδευση, Ελληνική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1906

ARC-2009-47719
oai:digital.lib.auth.gr:110900

Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)