Παρατηρήσεις εις τους Αθηναίου Δειπνοσοφιστάς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1906 (EN)
Παρατηρήσεις εις τους Αθηναίου Δειπνοσοφιστάς

Πεζόπουλος, Εμμανουήλ Α.,

Σημείωση / Note: Ανάτυπο από : Αθηνά Σύγγραμμα Περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, τόμος δέκατος όγδοος.
Σημείωση / Note: Υπάρχει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα "Τω σεβαστώ μου καθηγητή Κυρίω Νικολάω Γ. Πολίτη".
Σημείωση / Note: Η καταλογογράφηση βασίστηκε στο εξώφυλλο.

σ. [214]-240 24 εκ.

Αθήναιος,
Athenaeus,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1906

oai:digital.lib.auth.gr:114300
ARC-2010-48296

Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)