Εκκλησιαστικός Φάρος : επιστημονικόν θεολογικόν σύγγραμμα, Έτος Α', τόμος Α', Τεύχος Β' [01/02/1908]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1908 (EL)

Εκκλησιαστικός Φάρος : επιστημονικόν θεολογικόν σύγγραμμα, Έτος Α', τόμος Α', Τεύχος Β' [01/02/1908]

Σημείωση / Note: Διευθυντής Γρηγόριος Παπαμιχαήλ

Περιοδικό, 132 σ. 24 x 17 εκ.

Θεολογία, Δογματική, Περιοδικά


Ελληνική γλώσσα

1908

oai:digital.lib.auth.gr:140860
PSIFIO-ESPA-5135-002

Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Εν Αλεξανδρεία

by-sa (for attached file), Aristotle University of Thessaloni / Library and Information Centre
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
Digital representation of item and related metadata: (c)2015 Library and Information Centre, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Το παρόν ψηφιακό έργο, καθώς και τα μεταδεδομένα του διατίθενται στο κοινό χωρίς χρέωση, με άδεια Creative Commons 'Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή 4.0'
Ψηφιακή αναπαράσταση τεκμηρίου και σχετιζόμενα μεταδεδομένα: (c)2015 Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
This digital work along with its metadata are available to the public without charge and are licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.