[Περιουσιακά στοιχεία, μεταλλεία Αικατερίνης]: αίτησις περί δηλώσεως μεταλλούχου τόπου προς τον κ. Νομάρχην Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 1920

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο[Περιουσιακά στοιχεία, μεταλλεία Αικατερίνης]: αίτησις περί δηλώσεως μεταλλούχου τόπου προς τον κ. Νομάρχην Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 1920

Τριανταφυλλίδης, Ματθαίος,

Σημείωση / Note: Σειρά : Α. Αρχείο Ατομικό και Οικογενειακό, φάκελος Α-2 Περιουσιακά στοιχεία, υποφάκελος Α-2.1 Μεταλλεία Αικατερίνης.

[2] σ. 30 x 21 εκ.

Immovable property
Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, 1883-1959


Ελληνική γλώσσα

oai:digital.lib.auth.gr:44581
ARC-2006-16627

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.