Εις τας περί εναρμονίσεως της ημετέρας εκκλησιαστικής μουσικής εξενεχθείσας γνώμας [15 Ιουνίου 1911]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1911 (EL)
Εις τας περί εναρμονίσεως της ημετέρας εκκλησιαστικής μουσικής εξενεχθείσας γνώμας [15 Ιουνίου 1911]

Χουρμούζιος, Στυλιανός,

Σημείωση / Note: Αρθρο εφημερίδας σχετικά με τη βυζαντινή μουσική. Σειρά : Αρχείο Ελ. Γιανίδη, φάκελος Γ. Βιβλία, έντυπα και αποκόμματα, υποφάκελος Γ.1 (1893-1923), υποφάκελος 4. 1907-1912.

εφημερίδα, [6] σ. 37 x 29 εκ.

Newspaper Articles
Μουσική, Βυζαντινή, Ελλάδα
Εκπαιδευτικοί, Ελλάδα
Gianides, Elisaios


Ελληνική γλώσσα

oai:digital.lib.auth.gr:45885
ARC-2006-17363

Φόρμιγξ [15 Ιουν. 1911]
Φόρμιγξ, σ. 3-8, 15 Ιουν. 1911

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.