Διοκλής ο πεπαρήθιος και φάβιος πίκτωρ ; Λατινική εκ Θράκης επιγραφή : διπλώματος στρατιωτικού δευτέρα δέλτος ; Graeca sunt non leguntur

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1911 (EN)
Διοκλής ο πεπαρήθιος και φάβιος πίκτωρ ; Λατινική εκ Θράκης επιγραφή : διπλώματος στρατιωτικού δευτέρα δέλτος ; Graeca sunt non leguntur

Βάσης, Σπυρίδων Π.,

σ. 96-102, 145-151 23 εκ.

Επιγραφές, Λατινικές, Θράκη
Επιγράμματα, Ελληνικά
Epigrams, Greek
Inscriptions, Latin, Thrace

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

[1911]
1911

oai:digital.lib.auth.gr:66849
ARC-2007-25962

[χ.ό], [Αθήνα]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)