Διοκλής ο πεπαρήθιος και φάβιος πίκτωρ ; Λατινική εκ Θράκης επιγραφή : διπλώματος στρατιωτικού δευτέρα δέλτος ; Graeca sunt non leguntur

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1911 (EL)
Διοκλής ο πεπαρήθιος και φάβιος πίκτωρ ; Λατινική εκ Θράκης επιγραφή : διπλώματος στρατιωτικού δευτέρα δέλτος ; Graeca sunt non leguntur

Βάσης, Σπυρίδων Π.,

σ. 96-102, 145-151 23 εκ.

Επιγραφές, Λατινικές, Θράκη
Επιγράμματα, Ελληνικά
Epigrams, Greek
Inscriptions, Latin, Thrace

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

[1911]
1911

oai:digital.lib.auth.gr:66849
ARC-2007-25962

[χ.ό], [Αθήνα]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.