Μνημείον εις τον Σχλήμαν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

1895 (EL)
Monument for Schliemann
Μνημείον εις τον Σχλήμαν

Schliemann, Heinrich 1822-1890
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1288-1918 μ.Χ.
Ottoman Empire, 1288-1918 A.D.
Journal des Debats
Εφημερίς των Συζητήσεων
Hisarlik, Turkey
Πρόσωπα, Βιογραφία, Τροία (Αρχαία πόλη), Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, περ. 3200-1000 π.Χ.
Persons, Biography, Troy (Extinct city), Aegean Bronze Age, ca. 3200-1000 B.C.
Χισαρλίκ, Τουρκία


Ελληνική γλώσσα

oai:digital.lib.auth.gr:98648
a14082

To Asty [23/08/1895]
Το Άστυ [23/08/1895]
Το Άστυ, 2, 23/08/1895 To Asty, 2, 23/08/1895

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.