[Αι εορταί της πεντηκονταετηρίδος της Γαλλικής Σχολής]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

1896 (EL)
[The celebrations of the 50 years of the French School]
[Αι εορταί της πεντηκονταετηρίδος της Γαλλικής Σχολής]

Rites and ceremonies
Greek drama (Tragedy)
Theaters
Θέατρα
Τελετές και εθιμοτυπίες
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία)
Αρχαιολογία, Εταιρείες, κλπ., Ακρόπολη (Αθήνα, Ελλάδα), Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, 1100 π.Χ.-476 μ.Χ.
Homolle, Theophile 1848-1925
Archaeology, Societies, etc, Acropolis (Athens, Greece), Graeco-Roman antiquity, 1100 B.C.-476 A.D.


Ελληνική γλώσσα

a14719
oai:digital.lib.auth.gr:99216

Το Άστυ [22/10/1896]
Το Άστυ, 4, 22/10/1896 To Asty, 4, 22/10/1896
To Asty [22/10/1896]

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.