δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

1897 (EL)
Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή
German Archaeological School

Καύσεις νεκρών
Αρχαία Αγορά, Αθήνα
Dorpfeld, Wilhelm 1853-1940
Αρχαιολογία, Συνέδρια, Αθήνα (Αττική, Ελλάδα), Κλασική περίοδος, 480-323 π.Χ.
Υδραγωγεία
Archaeology, Congresses, Athens (Attica, Greece), Classical period, 480-323 B.C.
Ancient Agora, Athens
Aqueducts
Cremations


Ελληνική γλώσσα

a34523
oai:digital.lib.auth.gr:99536

To Asty [27/12/1897]
Το Άστυ, 3, 27/12/1897 To Asty, 3, 27/12/1897
Το Άστυ [27/12/1897]

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.