Περί του ύδατος της Ελένης εν Κεγχρεαίς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

1868 (EN)
About Eleni's water at Kenchraie
Περί του ύδατος της Ελένης εν Κεγχρεαίς

Landerer, Xavier

Παυσανίας 2ος αι.
Temple of Isis
Antiquities, Kenchraie (Corinth, Greece), Roman Empire, 30 B.C.-476 A.D.
Ναός της Ίσιδας
Pausanias 2nd cent.
Αρχαιότητες, Κεγχρεές (Κόρινθος, Ελλάδα), Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 30 π.Χ.-476 μ.Χ.


Greek

a21107
oai:digital.lib.auth.gr:99967

Η Αλήθεια, 4, 11/06/1868 I Alitheia, 4, 11/06/1868
Η Αλήθεια [11/06/1868]
I Alitheia [11/06/1868]

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)