Καθημερινές ιστορίες: Νοηματοδοτώντας την (α)κανονικότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Καθημερινές ιστορίες: Νοηματοδοτώντας την (α)κανονικότητα (EL)
Καθημερινές ιστορίες: Νοηματοδοτώντας την (α)κανονικότητα (EN)

Μακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη

Στη μελέτη αυτή αναλύονται ιστορίες οι οποίες προέκυψαν αυθόρμητα, εξ αφορμής ή κατόπιν πρόσκλησης εντός συνομιλιών. Τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από τηλεοπτικές συνεντεύξεις ως αποτέλεσμα του πανδημικού περιορισμού των κοινωνικών επαφών πρόσωπο με πρόσωπο. Εξετάζονται θεωρίες αφήγησης σε σχέση με το είδος μικρές ή μεγάλες ιστορίες, τον αφηγηματικό σχεδιασμό τους, τα στοιχεία αφηγηματικότητας και τη διάταξη συμμετοχής των Μελών. Εφαρμόζεται το συνδυαστικό θεωρητικό πλαίσιο της εθνομεθοδολογικής Ανάλυσης της Συνομιλίας & Ανάλυσης Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης και διερευνάται η από κοινού συγκρότηση της εκάστοτε περίστασης επικοινωνίας, και οι αμοιβαίες κατηγοριοποιήσεις οι οποίες εγκαθίστανται μέσω των κατηγορημάτων που στεγάζουν οι συνομιλιακές συνεισφορές. Διαπιστώνεται θεωρητική επικάλυψη των ειδών, ποικιλία αφηγηματικών πόρων, εναλλαγή και ενίοτε συμμετοχική πραγμάτωση των αφηγηματικών ρόλων. Αναδύεται η κοινή στόχευση των Μελών προς την οικοδόμηση μιας επίκαιρης ταυτότητας –η οποία συναρμόζεται με τη σκληρή καθημερινότητα καθώς καταγράφει και αξιολογεί τις απορρέουσες πρακτικές, μέσα από την κατάθεση των ατομικών συνθηκών καθεμιάς/καθενός τους– και εντέλει τη νοηματοδότηση της προσωπικής και συλλογικής εμπειρίας. (EL)
Στη μελέτη αυτή αναλύονται ιστορίες οι οποίες προέκυψαν αυθόρμητα, εξ αφορμής ή κατόπιν πρόσκλησης εντός συνομιλιών. Τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από τηλεοπτικές συνεντεύξεις ως αποτέλεσμα του πανδημικού περιορισμού των κοινωνικών επαφών πρόσωπο με πρόσωπο. Εξετάζονται θεωρίες αφήγησης σε σχέση με το είδος μικρές ή μεγάλες ιστορίες, τον αφηγηματικό σχεδιασμό τους, τα στοιχεία αφηγηματικότητας και τη διάταξη συμμετοχής των Μελών. Εφαρμόζεται το συνδυαστικό θεωρητικό πλαίσιο της εθνομεθοδολογικής Ανάλυσης της Συνομιλίας & Ανάλυσης Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης και διερευνάται η από κοινού συγκρότηση της εκάστοτε περίστασης επικοινωνίας, και οι αμοιβαίες κατηγοριοποιήσεις οι οποίες εγκαθίστανται μέσω των κατηγορημάτων που στεγάζουν οι συνομιλιακές συνεισφορές. Διαπιστώνεται θεωρητική επικάλυψη των ειδών, ποικιλία αφηγηματικών πόρων, εναλλαγή και ενίοτε συμμετοχική πραγμάτωση των αφηγηματικών ρόλων. Αναδύεται η κοινή στόχευση των Μελών προς την οικοδόμηση μιας επίκαιρης ταυτότητας –η οποία συναρμόζεται με τη σκληρή καθημερινότητα καθώς καταγράφει και αξιολογεί τις απορρέουσες πρακτικές, μέσα από την κατάθεση των ατομικών συνθηκών καθεμιάς/καθενός τους– και εντέλει τη νοηματοδότηση της προσωπικής και συλλογικής εμπειρίας. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics

Ελληνική γλώσσα

2021-12-20


ΕΕΠΓ / LESoL (EN)

2585-2108
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics; Τόμ. 3 (2021): Ειδικό τεύχος: Γλώσσα, πανδημία, γλωσσολογία; 1-41 (EL)
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics; Vol. 3 (2021): Ειδικό τεύχος: Γλώσσα, πανδημία, γλωσσολογία; 1-41 (EN)

Copyright (c) 2021 Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.