Η κατασκευή της κοινωνικής συγκατάνευσης στα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας: Μια προσέγγιση με βάση τις αναφορές με θέμα lockdown Ελλάδα στο διαδίκτυο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η κατασκευή της κοινωνικής συγκατάνευσης στα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας: Μια προσέγγιση με βάση τις αναφορές με θέμα lockdown Ελλάδα στο διαδίκτυο (EL)

Σταυρόπουλος, Αναστάσιος
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Νικολέττα

Στοκείμενο επιχειρείται η παρουσίαση του ρόλου του γλωσσικού παράγοντα στη συγκρότηση της κοινωνικής συγκατάνευσης στα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του covid 19 κατά το 2020 στην Ελλάδα. Η θέαση υπηρετείται μέσα από βασικές αρχές της γλωσσολογίας και της πολιτικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα: Α.Προσεγγίζονται οι τακτικές δόμησης της συναίνεσης στα απαγορευτικά μέτρα και το στοιχείο της έμφασης στις έννοιες της πειθαρχίας, της συμμόρφωσης και της ατομικής ευθύνης. Β. Ερμηνεύεται ο τ ρόπος με τον οποίο η γλώσσα συνέβαλλε στην (ανα)παραγωγή της κοινωνικοπολιτικής συγκατάθεσης Γ. Διερευνάται ο βαθμός κατά τον οποίο οι παραλήπτες των δημοσίων λόγων ανταποκρίθηκαν στις συστάσειςτων «ειδικών». Δ. Αναπτύσσεται προβληματισμός σχετικά με το εάν η καλλιέργεια της συλλογικής επαγρύπνησης με την επίκληση της ατομικής ευθύνης, λειτουργεί ως έδρα επί της οποίας ξεδιπλώνεται ένα παιγνίδι κατασκευής ενοχών. Η εργασία συμπεραίνει ότι η διαμορφωνόμενη ως γλώσσα της πανδημίας κατάφερε να κατασκευάσει ε υνοϊκές συνθήκες για κοινωνική συναίνεση και αποδοχή των επιβαλλόμενων μέτρων. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics

Ελληνική γλώσσα

2022-03-20


ΕΕΠΓ / LESoL (EN)

2585-2108
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics; Τόμ. 3 (2021): Ειδικό τεύχος: Γλώσσα, πανδημία, γλωσσολογία; 112-131 (EL)
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics; Vol. 3 (2021): Ειδικό τεύχος: Γλώσσα, πανδημία, γλωσσολογία; 112-131 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.