Η πανδημία στο μεταφραστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης: Η περίπτωση των πινακίδων Covid-19 στους δημόσιους χώρους της πόλης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η πανδημία στο μεταφραστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης: Η περίπτωση των πινακίδων Covid-19 στους δημόσιους χώρους της πόλης (EL)

Lees, Christopher

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα βασικά πορίσματα από την έρευνά μου σχετικά με τις ενημερωτικές πινακίδες και τις ανακοινώσεις για τον κορωνοϊό, οι οποίες έχουν μεταφραστεί από τα ελληνικά προς τα αγγλικά σε δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης. Τα συγκεκριμένα κείμενα αποτελούν ένα βασικό μέρος του «μεταφραστικού τοπίου» της πόλης, όρο που έχω προσαρμόσει κατ’ αναλογία με τον όρο γλωσσικό τοπίο. Υποστηρίζω ότι το μεταφραστικό τοπίο συνίσταται στη μετάφραση πρωτότυπων κειμένων ̶ συνήθως μικρής έκτασης ̶ σε δημόσιους χώρους με βασικό στόχο τη μεταφορά του μηνύματος σε μη φυσικούς/ες ομιλητές/τριες της γλώσσας πηγής. Υιοθετώ μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει μεθοδολογικά εργαλεία τόσο από την εθνογραφία και τη γλωσσολογία όσο και από τη μεταφρασεολογία, προκειμένου να εξεταστούν οι κοινωνιογλωσσολογικές όψεις των συγκεκριμένων μεταφρασμένων κειμένων, καθώς και η αναδυόμενη ταυτότητα των μεταφραστών/τριών τους. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics

Ελληνική γλώσσα

2022-03-21


ΕΕΠΓ / LESoL (EN)

2585-2108
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics; Τόμ. 3 (2021): Ειδικό τεύχος: Γλώσσα, πανδημία, γλωσσολογία; 132-158 (EL)
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics; Vol. 3 (2021): Ειδικό τεύχος: Γλώσσα, πανδημία, γλωσσολογία; 132-158 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.