Γλώσσα, κρίση και δημόσιος λόγος: Γλωσσικό τοπίο, πανδημία και χρονοτόπος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Γλώσσα, κρίση και δημόσιος λόγος: Γλωσσικό τοπίο, πανδημία και χρονοτόπος (EL)

Κανάκης, Κώστας

Αυτό το κείμενο εξετάζει τις ποικίλες μορφές γλωσσικής σήμανσης στον δημόσιο χώρο κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, οι οποίες υποστηρίζω ότι λειτουργούν ως χρονοτοπικοί ενδείκτες. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, γλωσσικά και σημειωτικά δηλούμενοι περιορισμοί και απαγορεύσεις, ανάλογοι με αυτούς που διακινούνται μαζικότερα από τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ, στίκτουν τον χώρο μέσω της συστηματικής αναπαραγωγής τους. Παράλληλα, ενώ η χωρική τοποθέτηση των σημείων του γλωσσικού τοπίου θεωρείται κρίσιμο στοιχείο που συμβάλλει τόσο στη σημασία των ίδιων όσο και την εννοιολόγηση του χώρου όπου απαντούν, η άνωθεν επιβεβλημένη σήμανση της «εποχής του κορονοϊού» λειτουργεί ομογενοποιητικά, αμβλύνοντας τις χωρικές ιδιαιτερότητες. Σε αυτό το κείμενο, επανεξετάζω την έννοια του χρονοτόπου στο πλαίσιο της πανδημίας και υποστηρίζω ότι, ακόμη και στην παρούσα συνθήκη ως «κατάσταση εξαίρεσης», η δυναμικότητα και η υλικότητα των σημείων του γλωσσικού τοπίου συνεχίζουν να παίζουν καίριο ρόλο στην κατασκευή του χώρου ως τόπου. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics

Ελληνική γλώσσα

2022-06-29


ΕΕΠΓ / LESoL (EN)

2585-2108
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics; Τόμ. 3 (2021): Ειδικό τεύχος: Γλώσσα, πανδημία, γλωσσολογία; 314-350 (EL)
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics; Vol. 3 (2021): Ειδικό τεύχος: Γλώσσα, πανδημία, γλωσσολογία; 314-350 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.