Η εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής κατά τον Ronald Dworkin: ένα υπόδειγμα αναστοχαστικής ισορροπίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιοηθικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής κατά τον Ronald Dworkin: ένα υπόδειγμα αναστοχαστικής ισορροπίας (EL)
The intrinsic value of human life according to Ronald Dworkin: an exemplar of reflective equilibrium (EN)

Βασιλόγιαννης (Philippos C. Vassiloyannis), Φίλιππος Κ.

Ο Ronald Dworkin, στη μονογραφία του Η επικράτεια της ζωής, πραγματεύεται την εγγενή αξία της ανθρώπινης ζωής με έναν μεθοδολογικά υποδειγματικό τρόπο. Ωστόσο, κατά τη γνώμη τού γράφοντος, η αναστοχαστική ισορροπία που επιτυγχάνεται δεν οφείλεται παρά σε δύο λανθάνουσες καντιανές ιδέες: α) ως προς τη διάκριση πεποιθήσεως και καταπείσεως, και β) ως προς το πρακτικό αίτημα της συμβιώσεώς μας υπό συνθήκες ελευθερίας και ισότητας, αμοιβαίου σεβασμού, δηλαδή, των εύλογων αντιλήψεων όλων των ελεύθερων πολιτών (εν προκειμένω στα ζητήματα των αμβλώσεων και της ευθανασίας). (EL)
Ronald Dworkin, in his monograph Life’s Dominion, discusses the intrinsic value of human life following an exemplary method. However, according to the author’s opinion, the final reflective equilibrium of Dworkin’s argumentation is based on two latent Kantian ideas relating to: a) the distinction between conviction and persuasion, and b) the practical postulate that all citizens should live together under strict conditions of liberty and equality i.e., respecting mutually each other’s reasonable beliefs (and in the present case, their reasonable beliefs about abortions and euthanasia). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

bioethics (EL)
value of human life (EL)
ethics (EL)
philosophy (EL)
Ronald Dworkin (EL)
bioethics (EN)
value of human life (EN)
ethics (EN)
philosophy (EN)
Ronald Dworkin (EN)


Βιοηθικά

Ελληνική γλώσσα

2015-11-22


Hellenic National Bioethics Commission (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής) (EN)

2653-8660
Βιοηθικά; Vol 1, No 2 (2015): Bioethica; 4-10 (EL)
Bioethica; Vol 1, No 2 (2015): Bioethica; 4-10 (EN)

Copyright (c) 2019 Bioethica (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.