Η διττή σημασία των Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ): εξασφάλιση της ηθικής έρευνας αλλά και έμμεση εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιοηθικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διττή σημασία των Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ): εξασφάλιση της ηθικής έρευνας αλλά και έμμεση εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας (EL)
The two-fold significance of Research Ethics Committees (RECs): ensuring ethical research but also providing indirect ethics training of researchers (EN)

Μολλάκη (Vasiliki Mollaki), Βασιλική

. (EL)
. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ethics review (EL)
research ethics committees (EL)
bioethics (EL)
research review (EL)
ethics (EL)
ethics review (EN)
research ethics committees (EN)
bioethics (EN)
research review (EN)
ethics (EN)


Βιοηθικά

Αγγλική γλώσσα

2019-07-15


Hellenic National Bioethics Commission (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής) (EN)

2653-8660
Βιοηθικά; Vol 5, No 1 (2019): Bioethica; 2-4 (EL)
Bioethica; Vol 5, No 1 (2019): Bioethica; 2-4 (EN)

Copyright (c) 2019 Vasiliki Mollaki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.