Αμφίδρομοι Μετασχηματισμοί Παιδαγωγικού και Αρχιτεκτονικού Λόγου: ο σχεδιασμός της αίθουσας πειραμάτων και επιδείξεων του Noesis

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Αμφίδρομοι Μετασχηματισμοί Παιδαγωγικού και Αρχιτεκτονικού Λόγου: ο σχεδιασμός της αίθουσας πειραμάτων και επιδείξεων του Noesis (EL)
Two-way Transformations of Pedagogical and Architectural Discourse: Designing the mobile science lab and demonstration room in “NOESIS” Center (EN)

Λιαμάδης (Giorgos Liamadis), Γιώργος Δ.

Η εισήγηση μελετά και αναλύει σε βάθος το διακεκριμένο project του σχεδιασμού μιας μεταφερόμενης αίθουσας πειραμάτων και επιδείξεων ειδικά διαμορφωμένης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας Noesis. Ο εξοπλισμός, σχεδιασμένος από τον εισηγητή, περιλαμβάνει ένα σύστημα ανεξάρτητων αμφιθεατρικών αναβαθμών που μοιάζουν να αιωρούνται στο χώρο. Το περιβάλλον μεταμορφώνεται ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία το ανακαλύπτεις έτσι ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του παιδικού ματιού, να δημιουργήσει το αίσθημα της έκπληξης και να ωθήσει το παιδί στην εξερεύνηση των αντικειμένων που το απαρτίζουν. Εγχάρακτα σύμβολα από τον κόσμο της επιστήμης στην επιφάνεια των καθισμάτων δημιουργούν ένα εικονικό πληκτρολόγιο στο χώρο και παρακινούν το παιδί στην ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο ενός διαδραστικού θεατρικού παιχνιδιού. Ο σχεδιασμός του χώρου δημιουργεί προκλήσεις προς όλες τις ηλικίες καθιστώντας δυνατή την επίτευξη της σωματικής, όσο και της πνευματικής τους ανάπτυξης. Σε επίπεδο διαμορφώσεων και υλικότητας, η αίθουσα παρέχει στο παιδί ερεθίσματα, του συστήνει μια ποικιλία κινητικών δοκιμασιών και του προσφέρει αφορμές για πειραματισμό εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πλαίσιο ασφάλειας. Ακολουθώντας τη διαδικασία σχεδιασμού μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, η εισήγηση διερευνά τη σύνθετη πορεία μέσα από την οποία οι παιδαγωγικές θέσεις μετασχηματίζονται σε συντακτικές και μορφολογικές αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. (EL)
The paper analyses in depth the distinguished project of designing a mobile science lab and demonstration room designed by the author and specially adapted to the educational programs of NOESIS Science Center and Technology Museum in Thessaloniki, Greece.A system of separate tiered platforms consists of planes that seem to float in space. The environment transforms itself depending on the viewpoint from which ones discovers it, thus capturing the interest of the children’s eyes, creating a sense of surprise and urging the child into ever exploring anew the objects that make up the space. Engraved symbols from the world of science on the surface of the seats create a virtual keyboard in space, and encourage children to assume roles in an interactive theatrical game. The design of the place creates challenges for all age groups, contributing to their physical and intellectual development. At a setup and materiality level, the mobile science lab in NOESIS provides children with stimuli, introduces a variety of kinetic challenges and induces experimentation, while ensuring a safe environment. Following the design process up to the final result, the presentation explores the complex course through which pedagogical positions transform into syntactical and morphological principles of architectural design. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αίθουσα πειραμάτων και επιδείξεων (EL)
κινητικές δοκιμασίες (EL)
αρχιτεκτονικός λόγος (EL)
εξερεύνηση (EL)
Νόησις (EL)
νοητική κυριαρχία (EL)
αμφιθεατρικοί αναβαθμοί (EL)
θεατρικό παιχνίδι (EL)
παιδαγωγικός λόγος (EL)
pedagogical discourse (EN)
theatrical game (EN)
exploration (EN)
intellectual command (EN)
mobile science lab & demonstration room (EN)
kinetic challenges (EN)
tiered platforms (EN)
Noesis (EN)
architectural discourse (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 1051-1063 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 1051-1063 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Γιώργος Δ. Λιαμάδης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.