Προσαρμογή του οικονομικού μοντέλου Crowdfunding στην σχολική τάξη για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου και την σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Προσαρμογή του οικονομικού μοντέλου Crowdfunding στην σχολική τάξη για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου και την σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα (EL)
Adaptation of the Crowdfunding economic model to the school classroom to upgrade the school space and connect the school with the community (EN)

Πετσάβας (Pavlos Petsavas), Παύλος
Μαουτσίδου (Maria Maoutsidou), Μαρία
Ζαχαράτου (Panagiota Zacharatou), Παναγιώτα

Η αναβάθμιση του σχολικού χώρου, η σύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα και ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός της σχολικής αίθουσας προϋποθέτουν μελέτες διαφόρων πεδίων του Επιστημονικού τόξου. Η άρτια διεπιστημονική προσέγγιση και μελέτη των διάφορων κλάδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των αντικειμενικών στόχων του σχολείου. Καινοτόμες μελέτες-έρευνες επιβάλλουν με τα πορίσματά τους την εκπαιδευτική αλλαγή και εισέρχονται στις σχολικές μονάδες με κύριο στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Το μοντέλο Crowdfunding μετατρέπει τα εσωτερικά κίνητρα των συμβαλλόμενων μιας κοινωνίας σε επενδύσεις με σκοπό την ανταπόδοση άυλων ανταμοιβών.Πώς ένα οικονομικό μοντέλο μπορεί να ενθαρρύνει την αναβάθμιση του σχολικού χώρου;Πώς το μοντέλο Crowdfunding γίνεται συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία;Πώς τα εσωτερικά κίνητρα των συμβαλλόμενων μιας κοινωνίας εισέρχονται στον σχολικό χώρο και τον αναβαθμίζουν;Ποιο είναι τελικά το μυστικό για την επιτυχία της εκπαιδευτικής αλλαγής;Αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η συγκεκριμένη μελέτη, μέσα από τεστ παρατήρησης και μελέτης περιπτώσεων. (EL)
The improvement of the school’s premises as well as the environment, the connection between the school and the surrounding society in addition to the pedagogical redesigning of the classroom, requires a study conducted among different materials. All the requirements, if applied, they would result in the school’s success. Innovative studies and research would lead to educational adaptations thus, implementing these changes into the school and eventually to improve all the educational process.The model of Crowdfunding or any other type of funding, eventually will convert the motivation of the financiers of the program to accept intangible rewards.How can an economic model boost the improvement of a school?How can the Crowfunding model intertwine between the school and the society?How can the motivation of the financiers interfere in improving the school?And finally, what is the secret of success of any educational change?This study tries to answer the latter questions concerning specific cases. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Crowdfunding (EL)
χρηματοδότηση από το πλήθος (EL)
άυλες ανταμοιβές (EL)
εκπαίδευση (EL)
Crowdfunding (EN)
education (EN)
intangible rewards (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 1150-1162 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 1150-1162 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Μαρία Μαουτσίδου (Maria Maoutsidou), Παύλος Πετσάβας (Pavlos Petsavas), Παναγιώτα Ζαχαράτου (Panagiota Zacharatou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.